Eqvas konsernsjef Erik Høyvik, til venstre, og finansdirektør Erik Sævareid
presenterer andre kvartal og første halvårsresultatene for 2023.
Eqvas konsernsjef Erik Høyvik, til venstre, og finansdirektør Erik Sævareid presenterer andre kvartal og første halvårsresultatene for 2023.

Øker resultatet og vurderer å selge Maritime Service

Eqva ASA melder i en pressemelding om en solid start på 2023.

Publisert Sist oppdatert

Denne er drevet av sterke operasjonelle resultater, markant økning i volum og flere betydelige kontraktinngåelser. 

Konsernet rapporterte inntekter på 427 millioner kroner i første halvår av 2023 og et EBITDA- resultat på 12,1 millioner kroner, en økning fra tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig på grunn av betydelig økt aktivitet og marginforbedringer i segmentet Products, Solutions & Renewables. 

I første halvår 2022 var driftsinntektene på 327 millioner kroner, og EBITDA var 2,1 millioner kroner, beregnet på en pro-forma basis, skriver de. 

– Vi er stolte av både resultatene og innsatsen til våre ansatte i en tid med krevende markedsforhold. I Products, Solutions & Renewables har vi økt aktiviteten på våre nøkkelprosjekter, noe som har ført til betydelig vekst både i volum og margin. I Maritime Services har vi fullført flere prosjekter og lyktes med å tilpasse oss krevende markeder, blant annet ved å lansere kostnadsbesparende initiativer og å prioritere vedlikehold på vårt verft. Disse initiativene vil gjøre Maritime Services enda bedre posisjonert når de underliggende markedsforholdene i maritim sektor forbedres, sa konsernsjef i Eqva, Erik Høyvik. 

Strategisk oppdatering 

I pressemeldingen skriver de at  de i første halvdel av 2023 har gjennomført noen strategiske initiativer for å posisjonere Eqva for videre vekst. 

Det har blitt signert en intensjonsavtale om sammenslåing med Kvinnherad Elektro AS, som inkluderer både Kvinnherad Elektro sin drift og selskapets 51 prosent eierskap i Vassnes Solution AS. 

Denne forretningskombinasjonen innebærer at Eqva blir en ledende leverandør av ingeniørtjenester, sveising, kraft og automasjonstjenester i Vest-Norge, hevder de. 

Eqva anslår et årlig omsetningspotensial på omtrent 1 milliard kroner, inkludert identifiserte synergimuligheter og vekstpotensial.

Mot slutten av andre kvartal ble det satt i gang en strategisk vurderingsprosess av Maritime Services. Gitt virksomhetens solide posisjon i den maritime sektoren og potensialet for å dra nytte av de pågående utfordrende markedsvilkårene, har styret i Eqva besluttet å utforske ulike strategiske alternativer, inkludert konsolidering eller salg av dette segmentet. Den strategiske vurderingsprosessen forventes å bli fullført i andre halvdel av 2023. 

Fremtidsutsikter 

Eqvas sterke ordrebok lover godt for andre halvdel av 2023, og konsernet forventer å  opprettholde høy aktivitet, spesielt i segmentet Products, Solutions & Renewables. I tillegg vil konsernet aktivt søke etter nye fusjons og oppkjøpmuligheter. 

 – I usikre tider dukker det opp muligheter for ledende aktører med bærekraftige forretningsmodeller som Eqva. Vi beholder vårt positive syn på fremtiden og vil fortsette å fokusere på å utvide vårt tjenestespekter, drive langsiktig vekst og sørge for verdiskapning for våre aksjonærer og andre interessenter, sier Høyvik