Konsernsjef i Eqva, Even Matre Ellingsen.

Legger fram tall og etablerer nytt industrikonsern

16. mai kunngjorde Eqva etableringen av Nordic Industrial Solutions (NIS), et nytt industrikonsern og en plattform for videre vekst med Eqva som hovedeier.

Publisert Sist oppdatert

Det går frem i en pressemelding fra Eqva. 

Nordic Industrial Solutions vil fra starten bestå av Eqvas heleide datterselskap BKS, Kvinnherad Elektro og dets datterselskap Vassnes Solutions. Som det fremgår av børsmelding 14. mai 2024, er det inngått avtale om virksomhetsoverdragelse som innebærer at Kvinnherad Elektro og Vassnes Solutions blir del av Eqva. 

Eqva tar sikte på at NIS skal søke om notering på Oslo Børs i løpet av de neste 12–18 månedene, skriver de. 

– Nordic Industrial Solutions vil være sentralt for Eqvas industrielle ambisjoner og en viktig plattform for vekst. Gjennom organisk vekst, fusjoner og oppkjøp, tar vi sikte på å gjøre NIS til den ledende leverandøren av industrielle tjenester i Norge. Vi har identifisert flere oppkjøpskandidater som vil kunne styrke NIS' markedsposisjon ytterligere, utvide selskapets tjenestetilbud og geografisk tilstedeværelse og styrke balansen, sier Even Matre Ellingsen, konsernsjef i Eqva ASA.

Med dannelsen av NIS forventes Eqvas konsoliderte inntekter å øke til NOK 900-1.000 millioner på helårsbasis, med EBITDA i området 5–7 prosent. Konsernet vil ha mer enn 550 medarbeidere, hvorav 270 vil være engasjert innen elektro og automasjon.

Rapport for første kvartal 2024

I første kvartal hadde Eqva en omsetningen på 258,1 millioner kroner, en vekst på 29 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023. EBITDA-marginen var 18,3 prosent, opp fra 4,2 prosent i første kvartal 2023, skriver de i en pressemelding. 

De peker på at årsaken til den betydelige forbedringen er å finne i forretningsområdet Products, Solutions & Renewables som hadde en omsetningsvekst på 58 prosent sammenliknet med i fjor. EBITDA-marginen for forretningsområdet var 8,2 prosent, mot 6,9 prosent i fjor.

Ordreboken ved utgangen av første kvartal var 545 millioner kroner, mot 461 millioner kroner for ett år siden og 487 millioner kroner ved utgangen av 2023. Konsernet forventer fortsatt god ordreinngang og høyt aktivitetsnivå gjennom 2024. 

– Eqva leverte et sterkt kvartal, og fortsetter den positive utviklingen vi så gjennom 2023. Det er fortsatt høy aktivitet i forretningsområdet Products, Solutions & Renewables på tvers av virksomheten og i prosjektene. Det resulterer i betydelig volum- og marginvekst, sier Ellingsen.

I mars inngikk Eqvas datterselskap Havyard Ship Invest AS en salgsavtale med Havila Holding AS om salg av sin 50 prosent eierandel i PSV Havila Charisma. Transaksjonen ble gjort opp med 62 millioner kroner i kontanter, hvorav 4 millioner kroner var nedbetaling av gjeld.