22.12.2014 Salg.

Fra Bulk til Tank.
Scorpio Bulkers Inc. som har vært svært aktive på nybygningsmarkedet, har oppnådd enighet med verft i Sør-Korea og Romania om å bytte seks kontrakter for Capesize bulkers til LR2 product tankskip, samt salg av fire av disse nybyggene til Scorpio Tankers Inc. med kjøpers opsjon for de to gjenstående. Salgsprisen for hver av LR2 skipskontraktene er $51 mill, mens for de to opsjonene er prisen $52,5 mill. Disse avtalene beregnes å medføre tap på ca. $41 mill. for de fire nybygg kontraktene og ytterligere $14 i tap for de to siste. Estimerte fremtidig kontant utbetalinger blir redusert med ca. $120 mill.

Salg. Tank.
Tanker Investments Ltd. annonserte kjøpet av seks moderne Suezmax tankskip på ca. 156.838 dwt for en bloc pris på $315 mill. Fire er bygget i 2009 og to i 2010, – bygget ved Rongsheng Heavy Industries Group i Kina, skal overtas av kjøper i første halvår 2015 og skal trades i Gemini Suezmax Pool.

I tillegg skal søsterselskapet Teekay Tankers Ltd ha anskaffet seg fire moderne LR2 skip pluss en moderne Aframax for total pris $230 mill. Disse skipene er coated og trades i Taurus Pool. Også disse er bygget i Kina, muligens ved Hudong, med tre bygget i 2011 og ett skip i 2010. Prisen for 2011 bygde LR2 skipene anslås til ca. $49 mill. hver, mens prisen for det eldre skipet er ca. $46 mill.

Et annet Suezmax skip, Skamandros, 158.491 dwt bygget 2012 Sungdong SB er omsatt for $65 mill., men her følger det med 5 års bareboat charter visstnok til rate ca. $15.000 per dag. Kjøper er Meandros.
En bloc salg av Profit 156.643 dwt bygget 2009 og Reef 156.597 dwt bygget 2010, begge ved Jiangsu, Kina til norsk kjøper for pris per skip ca. $50/52 mill.

Panamax tankskipene STI Harmony 73,919 dwt bygget 2007 og STI Heritage 73,956 dwt bygget 2008, begge ved Onomichi Dockyard er solgt for $61,2 mill. en bloc.

Product skipene Emerald Stars 37,270 dwt og Scarlet Star 37.252 dwt begge bygget 2005 Hyundai Mipo er solgt for $16 mill. hver til gresk kjøper hver i et ‘en bloc’ salg.

Bro Anton 16.376 dwt bygget 1999 Vulcano, Spania 18648 cbm er solgt til Kina for $8,8 mill.

Gass.
LNGRV (regas. vessel) N/B 2024 ‘Golar Eskimo’ ved Samsung H.I. 85.200 dwt levering ex yard i 2015 er solgt for $390 mill. til Golar LNG Partners. Det er visse forbehold forbundet til salget. Selger kan arrangere med beskjeftigelse for skipet fra januar til juni 2015 og får da inntektene, men skal betale kjøper $22 mill. i kompensasjon.

Seismikk.
Ocean Yield selger seismikk fartøyet Geco Triton bygget 1991 (visstnok opprinnelig bygget 1970 i USA), 6414 GT til befrakteren Western Geco for $8,2 mill. Prisen inkluderer gjenstående hyre frem til 12/2015. Bokført verdi per dd er ca. $12 mill., og skipet er gjeldfritt.

Salg. Bulk.
Scorpio Bulkers Inc. selger et Tess 82 design nybygg SBI Salsa 81.600 dwt levering ex yard Tsuneishi Zhoushan i 3. kvartal 2015 til Vita Management, Hellas for $30,7 mill.

Woodchip carrier Stellar Rhapsody 49.917 dwt bygget 2002 Shin Kurushima, 3×15 t. kraner er solgt for $8 mill. Skip av denne typen bygges med stor kubikk og høyt fribord.

To salg av eldre årgang: Anangel Omonia 73.519 dwt 10.473 ldt bygget 1996 Hyundai gikk for ca. $6,6 mill. til Kina basis SS/DD due i januar 2015.
Blackbird 43.246 dwt 8.200 ldt bygget 1994 Hyundai, 4×25 t. kraner finner også et nytt hjem i Kina for $6 mill. med SS/DD ‘recently passed’.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).