Ulstein vann pris for nyskapande design

På messa Electric & Hybrid Marine Expo i Amsterdam fekk «ULSTEIN THOR» prisen Concept Vessel Design of the Year.

Publisert Sist oppdatert

«ULSTEIN THOR» er eit skipsdesign av eit  149 meter langt fartøy. Det som gjer det designet så unikt er at det vil nytta Thorium i ein saltsmeltereaktor (MSR) for å generera store mengder rein og sikker elektrisitet. 

Det gjer at fartøyet kan fungera som ein mobil kraft- og ladestasjon.

Juryen av prisen i Amsterdam var fagjournalistar og konsulentar. Prisen vert delt ut til konsept som set fokus på framsteg og utvikling i den maritime industrien.

Sjefsdesignar Øyvind Gjerde Kamsvåg tok i mot prisen, og er lite anna enn nøgd.

- Me er takksame for å bli annarkjent med denne prisen. Våre verdiar er å innovera, engasjera og fremja. Denne prisen syner at me lever opp til desse verdiane og syner viktigheita av å tenkja langsiktige løysingar.

På LinkedIN peikar dei på at det er mogleg å redusera miljøfotavtrykket i dagens marine operasjonar, og dei trur «ULSTEIN THOR» er ein måte å angripa nullutsleppsoperasjonar på ein heilt ny måte. 

Årets miljøprestasjon

Men er det ikkje berre Ulstein som kom heim att med pris. Norled tok med seg prisen for årets miljøprestasjon innanfor kategorien fartøydesign på same messe, for MF «Hydra»

Designsjef for elektrifisering og automatisering i Norled, Arnstein Andreassen tok i mot prisen saman med representantar frå SEAM og Ballard Power Systems. 

Norled skriv på sine medier at juryen understreka kraften av godt samarbeid mellom fleire aktørar, som har gjort det mogleg å få til pionerprosjektet «Hydra».