«Statsraad Lehmkuhl» seilte gjennom to tyfoner, med sterk vind og røff sjø, utfor Japan høsten 2022. F.v. Judith Thu Ølberg og Astrid Bergland.

Anbefaler flere bølgemålinger fra skip

Judith Thu Ølberg har nylig levert sin masteroppgave om bølgemålinger fra skip. Dataene samlet hun fra seilskipet «Statsraad Lehmkuhl», som del av jordomseilingen One Ocean Expedition.

Publisert

- Skip kan dekke områder der vi mangler målinger fra tradisjonelle bølgebøyer. Flere bølgesensorer burde derfor bli montert på både forskningsskip og kommersielle skip i årene fremover, sier Judith Thu Ølberg, som nylig leverte sin masteroppgave om nettopp bølgemålinger fra skip, ved Geofysisk institutt, UiB.

Feltarbeid under One Ocean Expedition

- Jeg valgte å skrive masteroppgave om dette temaet fordi jeg interesserer meg for bølger, og selvfølgelig fordi det gav meg muligheten til å gjøre feltarbeid om bord på «Statsraad Lehmkuhl» . Jeg synes også det er ekstra spennende å analysere data som man har samlet selv, sier Ølberg.

Måleinstrumentene har levert data fra hele jordomseilingen på nærmere to år. Ølberg sitt feltarbeid på «Statsraad Lehmkuhl» fant sted over to måneder, på etappen mellom Palau og Singapore. 

Selve sensoren som ble brukt på skipet er utviklet av Jean Rabault ved Meteorologisk institutt, sammen med masterstudent Fabian Knoblauch (UiO).

Viktig kunnskap

Ølberg sier at måling av bølger er viktig for å forbedre kvaliteten av bølgemodeller og satellittmålinger, noe som gir viktig kunnskap for flere sektorer.

- Disse kildene blir blant annet brukt i transportsektoren når det skal planlegges fergestrekninger, veier og broer, og i offshoresektoren når det skal bygges maritime konstruksjoner, bølgebrytere og kaier, forteller hun.

Bølgemålinger kan også bidra til bedre kunnskap om såkalte monsterbølger, eller store bølger som kan oppstå uten forvarsel og være farlige for skip og konstruksjoner som befinner seg på havet.

- Mulig å gjøre gode målinger fra skip

Man måler i dag bølger på mange ulike måter, eksempelvis ved bruk av satellitter, radar, flytende bøyer eller måleinstrumenter montert på konstruksjoner ute i havet, som plattformer. Å gjøre bølgemålinger fra skip er en ny og komplisert metode, fordi man må korrigere for skipet sin egen bevegelse i bølgene, sier Ølberg, og legger til:

- Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg likevel funnet ut at det er mulig å gjøre gode bølgemålinger fra skip. Den signifikante bølgehøyden stemmer godt overens med data fra satellitter og bølgemodeller, mens en utfordring med målingene er at bølgeperioden har dårligere nøyaktighet.

Ølberg forteller videre at bølgesensorene på skipet målte noen veldig høye bølger. Den største bølgen som ble målt under jordomseilingen hadde en signifikant bølgehøyde på hele 14 meter.

- Men jeg fant også ut at dette systemet har en tendens til å overestimere de høyeste bølgene, sannsynligvis fordi skipets bevegelse ikke blir korrigert tilstrekkelig.