Ocean Charger er nå testet og klar for markedet.

Ocean Charger er klar for markedet

Ladetest i havn og testing av tilkoblingsløsningen for offshorelading har vist at Ocean Charger er et viktig steg på veien mot å levere nullutslippsskip til vindindustrien.

Publisert Sist oppdatert

Ved å koble fartøy til strømnettet i vindparken og lade batterier jevnlig, sikrer Ocean Charger-løsningen utslippsfrie fartøyoperasjoner. Ocean Charger har gjennom testene bevist at den kan tilføre strøm til skipet på feltet uten å bruke andreenergikilder enn strømmen som er tilgjengelig i vindparken, heter det i en pressemelding fra Vard. 

Det er gjort høyspentladingstester av batteriene til skipet, og det er gjort testing av tilkoblingsløsningen offshore. Vi har med hell demonstrert at vi kan koble til og fra kabelen store deler av året i Nordsjøen. 

Testet om bord i «Rem Power»

«Rem Power» er det første fartøyet som deltar i testingen av Ocean Charger-prosjektet. 

COO i Rem Offshore Ronny Pål Kvalsvik understreker hvorfor det er viktig for dem å være en del av dette prosjektet: 

- For oss er det ekstremt viktig å være en del av Ocean Charger-prosjektet. Vi kan nå vise konkrete resultat av hva vi har sagt i årevis, og sammen med partnere kan vi bevise for markedet at dette er gjennomførbart. 

Med et sterkt konsortium av industri- og forskningspartnere har VARD ledet an fra forskning til testing, validering og kommersialisering av nye teknologiske løsninger for energioverføring til batteridrevne skip offshore. 

- Ocean Charger-prosjektet og det prosjektet representerer, nemlig muligheten til å lade skip offshore, er sentralt for oss som skipsbyggere for å kunne levere nullutslippsskip til havvindindustrien, sier Håvard Vollset Lien, leder for prosjektet og Vice President Research and Innovation i Vardgruppen. 

Prosjektet er nå avsluttet og klart for markedet. 

- Vi har bevist at konseptet kan gjennomføres, så vi er veldig stolte av alle partnerne og gleder oss til neste fase, sier administrerende direktør Ada Jakobsen i Maritime CleanTech. 

Prisvinnende prosjekt 

Ocean Charger ble kåret til Vessel Charging Innovation of the Year under Electric & Hybrid Marine Expo Europe i 2023.

Electric & Hybrid Marine Awards er en markering av fremskritt innen marin fremdriftsteknologi og overgangen til en grønnere og mer bærekraftig industri. Prisutdelingen, som ble koordinert av magasinet Electric & Hybrid Marine Technology International, ble ledet av et panel av internasjonale journalister og bransjeeksperter.

Grønn plattform-initiativet 

I desember 2022 ble Ocean Charger-konseptet tildelt 38 millioner kroner gjennom regjeringens støtteordning Grønn plattform.

De neste årene skal det utvikles og bygges en betydelig ny maritim infrastruktur for havvindindustrien i Norge. Basert på utviklingen for andre segmenter, har batterier vist seg å være den mest modne teknologien for null- eller lavutslippsfartøy. Denne teknologien danner grunnlaget for utviklingen av Ocean Charger-prosjektet.