Onsdag 1. november ble KV «Bjørnøya» døpt og overlevert til Sjøforsvaret. Døpen ble gjennomført ved Vard Langsten i Tomrefjord. Gudmor var fisker- og havminister Cecilie Myrseth.
Onsdag 1. november ble KV «Bjørnøya» døpt og overlevert til Sjøforsvaret. Døpen ble gjennomført ved Vard Langsten i Tomrefjord. Gudmor var fisker- og havminister Cecilie Myrseth.

KV «Bjørnøya» døpt av fersk statsråd

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth døpte det nye kystvaktskipet KV «Bjørnøya» ved Vard Langsten i Tomrefjord i onsdag.

- Norge er et lite land i verden, men en stormakt på havet. Det er avgjørende at vi har god kontroll og beredskap i egne havområder. Kystvakten gjør en viktig jobb med å overvåke norske farvann. De har et nært og godt samarbeid med fiskerimyndighetene og bidrar til at vi har best mulig kontroll med ressursene som tas ut av havet. Det nye kystvaktfartøyet vil styrke Norges evne til å holde oversikt, beredskap og kontroll i våre farvann – dette er en viktig satsing for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Onsdag 1. november ble KV «Bjørnøya» døpt og overlevert til Sjøforsvaret. Døpen ble gjennomført ved Vard Langsten i Tomrefjord. Gudmor var fisker- og havminister Cecilie Myrseth.
Onsdag 1. november ble KV «Bjørnøya» døpt og overlevert til Sjøforsvaret. Døpen ble gjennomført ved Vard Langsten i Tomrefjord. Gudmor var fisker- og havminister Cecilie Myrseth.

I fjor utførte Kystvakten over tre tusen oppdrag, både militære og sivile. Blant annet nær 700 oppdrag til støtte for Politiet, og like mange til støtte for Kystverket. 

Jan Mayen-klassen har meget gode sjøgående egenskaper, og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

- Dagens sikkerhetssituasjon er alvorlig, og det å ha god oversikt over våre store havområder er en høyt prioritert oppgave. For å ha den gode oversikten spiller Kystvakten en meget sentral rolle, og de nye fartøyene vil styrke vår rolle på havet betydelig, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Marie Lamo Vikanes (Sp).

En av de største anskaffelsene

De tre nye kystvaktfartøyene, KV «Jan Mayen», KV «Bjørnøya» og KV «Hopen», er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet. 

De tre nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner. Forsvarsmateriell står for anskaffelsen.

- Vårt oppdrag i Forsvarsmateriell er å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell, og sammen skal vi støtte utvikling og drift av kystvaktskipet «Bjørnøya» gjennom hele dets operative tjeneste for Norge. Det er i kjernen av vårt oppdrag å gjennomføre teknisk avanserte anskaffelser i tett samarbeid med industrien. Vi har også denne gang fått erfare at vi har med en meget dyktig leverandør å gjøre i Vard Langsten, og vi i Forsvarsmateriell ser frem til fortsettelsen, sier investeringsdirektør i Forsvarsmateriell, generalmajor Øyvind Kvalvik.

- Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. KV «Bjørnøya» vil sammen med søsterskipene gi styrket evne til myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i norske havområder, sier Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.

- Jan Mayen-klassen er topp moderne kystvaktfartøyer skreddersydd for å operere i verdens mest krevende havområder. Fartøyene er utrustet for en rekke ulike oppdrag, og kan operere i lang tid uten etterforsyning av drivstoff og proviant. Det er et stort og viktig løft for totalberedskapen når Sjøforsvaret i dag tar over KV «Bjørnøya», sier kontreadmiralen.

Ingen lett oppgave

- Igjen leverer Vard Langsten et ekstremt komplekst og sofistikert kystvaktfartøy. Jeg er veldig stolt over det teamet vårt sammen med et svært dyktig team i Forsvarsmateriell, har fått til sammen. Disse prosjektene er vanskelige å administrere og koordinere. Med et stort antall spesialdeler og systemer om bord, som skal fungere feilfritt og i harmoni, er dette ikke en lett oppgave å ta på seg. Prosjektteamet og kollegene våre i produksjonen, sammen med alle de gode leverandørene våre, har gjort sitt ytterste for å gjøre dette fartøyet klart i tide til overlevering til Forsvarsmateriell og Kystvakten. Takk til alle involverte, sier Ronny Opsjøn Langset, verftsdirektør og leder for Sjøforsvarsdelen i VARD.

Onsdag 1. november ble KV «Bjørnøya» døpt og overlevert til Sjøforsvaret. Døpen ble gjennomført ved Vard Langsten i Tomrefjord. Gudmor var fisker- og havminister Cecilie Myrseth.
Onsdag 1. november ble KV «Bjørnøya» døpt og overlevert til Sjøforsvaret. Døpen ble gjennomført ved Vard Langsten i Tomrefjord. Gudmor var fisker- og havminister Cecilie Myrseth.

Når alle de nye fartøyene er mottatt vil Kystvakten ha en fartøysstruktur på 15 fartøy. Hovedkvarteret for Kystvakten og ledelsen holder til på SortlSand i Vesterålen, hvor det har vært kystvaktbase siden 1982. Kystvakten drives og bemannes av om lag 900 vernepliktige, lærlinger, spesialister, offiserer og sivilt ansatte. Året rundt opererer Kystvakten for å ivareta Norges interesser langs kysten og i norske havområder.