Vil ha historisk stor oppgradering av Sjøforsvaret

Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy. Det kommer frem i langtidsplanen for Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil samlet bruke 1624 milliarder kroner på forsvaret av Norge de neste tolv årene, fram til 2036. Da vil forsvarsbudsjettet være nesten dobbelt så stort som det er i dag, målt i reell kroneverdi.

I kroner og øre er styrkingen av Sjøforsvaret den største satsingen i langtidsplanen.

Dette vil kreve store ressurser, flere ansatte og betydelige investeringer. Regjeringen legger derfor fram en plan for de neste tolv årene.

– Planen forplikter denne regjeringen, kommende regjeringer og Stortinget over tid. Det gir forutsigbarhet og langsiktighet for folk og investeringer i Forsvaret, og er et viktig signal til våre allierte og andre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Den mest kostbare enkelsatsingen i langtidsplanen er kjøp av minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre. Dette er en svært viktig investering for å ivareta Norges betydelige maritime interesser. Fregattene skal anskaffes, driftes og vedlikeholdes i et strategisk partnerskap med en nær alliert som har sammenfallende strategiske interesser i våre nærområder, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen har hatt tett kontakt med de parlamentariske lederne og Stortingets utenriks- og forsvarskomité gjennom flere møter de siste månedene.

– Regjeringen takker for konstruktiv dialog med alle partiene, og inviterer Stortinget til et bredt forlik om dette forsvarsløftet. Det er av stor betydning at vi står sammen om å trygge Norge, sier Støre.