Til sammen har de tre fartøyene en totalkostnad på 8 milliarder kroner, og er en stor og viktig maritim anskaffelse.

KV «Hopen» er døpt

Det siste av de tre kystvaktfartøyene som skal styrke kontroll og overvåking i nordområdene ble onsdag døpt av klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen i Tomrefjord i Møre og Romsdal.

Publisert

Dåpen av det tredje fartøyet i Jan Mayen-klassen skjedde på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord i Møre og Romsdal. Dermed er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge i ferd med å fullføres.

– Norges nye kystvaktfartøy, KV «Hopen», er svært viktig for å ivareta Norges interesser i norsk økonomisk sone og Vernesonen rundt Svalbard, skriver Forsvarsmateriell på sin nettside

Gir trygghet

Fartøyet vil bidra til å styrke Kystvaktens beredskap, evne og utholdenhet langs kysten og i hele Norges maritime interesseområde.

– Kystvaktens tilstedeværelse og utøvelse av myndighet i norske havområder gir trygghet, både i rolige tider og i de mer urolige vi opplever nå. Kystvakten løser et mangfold av oppgaver, og er en synlig aktør som forebygger miljøkriminalitet på kysten og til havs. Godt og moderne materiell sammen med solide mannskap er viktig for å gjøre jobben. Jeg gleder meg over å bli gudfar for KV «Hopen». Gratulerer til Kystvakten med nytt fartøy, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– Dette er en stor dag for oss i Forsvarsmateriell og hele Kyst-Norge. Vi ønsker KV Hopen, det tredje og siste kystvaktfartøyet i Jan Mayen-klassen, velkommen til innsats for det norske Forsvaret. En av våre største anskaffelser fra norsk maritim industri. I flere tiår har vi støttet Sjøforsvaret og Kystvakten med Nordkapp-klassen. Vi ser frem til å støtte KV Hopen og Jan Mayen-klassen gjennom hele dens tjeneste for Norge, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

8 milliarder kroner

Til sammen har de tre fartøyene en totalkostnad på 8 milliarder kroner, og er en stor og viktig maritim anskaffelse. 

– Dette er en milepæl for havnasjonen Norge. Med disse fartøyene får vi en moderne flåte designet for å operere i de krevende nordområdene med den teknologien dagens forsvar krever, forteller Oliver Berdal, sjef for Sjøforsvaret.

Det er hovedsakelig brukt norske leverandører til Jan Mayen-klassen, noe som har bidratt til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.

– Vi er svært glade for å kunne ferdigstille også det siste av de tre kystvaktfartøyene på tid, og med den kvaliteten som ble etterspurt da kontrakten ble inngått. Gjennom en suksessfylt leveranse beviser VARD at vi er en ledende skipsbygger og integrator av avanserte forsvarsfartøy som er viktige for den strategiske sikkerheten til Norge. Vi ønsker å takke Forsvarsmateriell og Kystvakten for tilliten og oppdraget, sier verftsdirektør ved Vard Langsten, Ronny Opsjøn Langset.