Satellittkonstellasjonen, kalt N3X, er den første i en serie satellitter som KONGSBERG planlegger å bygge og operere.

Skal levere maritime data fra verdensrommet

Kongsberg Defence & Aerospace har blitt tildelt en kontrakt fra Etterretningstjenesten (NIS) på vegne av den norske regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet skal levere satellittbaserte maritime overvåkningsdata for norske interesseområder, går det fram i en pressemelding fra Kongsberg.

NIS har det overordnede ansvaret for romoperasjoner og utvikling i Forsvaret. Dataene vil bli brukt av det norske forsvaret, samt andre norske statlige institusjoner involvert i maritim sikkerhet, som Kystverket, Direktoratet for fiskeri og Tolletaten. 

Kontrakten omfatter fire års tjeneste fra 2025, når satellittene er skutt opp og er  operative. 

Kontraktens verdi er ikke offentliggjort.

De tre satellittene skal produseres av Kongsberg NanoAvionics og utstyres med Automatiske Identifikasjonssystem (AIS)-mottakere og deteksjonssystemer, levert av Kongsberg Discovery.

Satellittene vil eies av KONGSBERG og driftes av Kongsberg Satellite Services (KSAT), som vil bruke sitt internasjonale nettverk av nedlastingsstasjoner for å tilby overvåkningsdata med høy frekvens og lav latenstid, både til den norske regjeringen og til internasjonale kunder, står det i pressemeldingen. 

- Disse tre satellittene vil betydelig forbedre overvåkningskapasiteten i våre interesseområder, øke situasjonsbevisstheten for ulike statlige institusjoner og styrke maritim sikkerhet i nordområdene, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes, direktør for Etterretningstjenesten.

Satellittkonstellasjonen, kalt N3X, er den første i en serie satellitter som KONGSBERG planlegger å bygge og operere. Satellittene vil ha overkapasitet utover norske interesseområder som vil være tilgjengelig for internasjonale brukere.