Kongsbergs Vanguard-prosjekt.

Kongsberg Gruppen etablerer nytt kontor i Ålesund

Kontoret skal forene kreftene mellom konsernets fire forretningsområder, i hjertet av den norske maritime klyngen. Målet er mer samarbeid, med maritime bedrifter og forsvarsindustri – over hele landet.

– Den maritime klyngen i Nordvest er verdensledende, og Ålesund er derfor et naturlig valg når vi nå etablerer et kontor for vår sjømilitære satsing. Kongsberg Maritime har allerede et stort og velkjent fotavtrykk i regionen. Nå forener vi kreftene, på tvers av Kongsbergs fire forretningsområder, for å ta en tydelig posisjon i satsingen på å levere en standardisert fartøysklasse til Sjøforsvaret, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) foreslår en historisk styrking av Sjøforsvaret. I tillegg til fem fregatter og en ekstra ubåt, er målet er å anskaffe en topp moderne, standardisert fartøysflåte som bygger på sivile standarder. Langtidsplanen skisserer en periode for bygging og innfasing av standardisert fartøysklasse på tolv år.

– Vi står klare til å ta utfordringen og ansvaret: Kongsberg har 210 års erfaring på forsvarssiden, og vi eksporterer maritim teknologi som er å finne ombord på over en tredjedel av den registrerte verdensflåten. Nå inviterer vi til samarbeid med bedrifter over hele landet – på tvers av maritim industri og forsvarssektoren – for å bygge 28 standardiserte fartøyer de kommende årene, sier Håøy, og fortsetter:

– Den sjømilitære flåtefornyelsen for Sjøforsvaret vil utløse betydelige økonomiske ringvirkninger over hele landet, ikke minst i Nordvest som har sterke maritime lokalsamfunn. Ringvirkningene vil styrkes ytterligere når eksportpotensialet realiseres. I tillegg vil byggingen av standardiserte fartøy gi en mulighet til å fase inn grønn teknologi og kutte utslippene til Sjøforsvaret.

Kongsberg har allerede etablert et samarbeid med (til nå) fem norske verft – fra Mandal i Sør til Sandnessjøen i Nord. Her inngår Umoe Mandal, Westcon Yards, Fosen Yard, Green Yard Kleven og Myklebust Verft. Konsortiet har de siste tre årene jobbet sammen for å utvikle et skipsdesign, samt å klargjøre norsk verftsnæring og forsvarsindustrien for leveransen.

Kongsbergs nye sjømilitære satsing i Ålesund blir etablert i løpet av høsten 2024, og rekruttering av en leder starter nå.

– I anskaffelsen av standardisert fartøysklasse vil en avgjørende faktor være at vi lykkes i å kombinere og innlemme norsk maritim kompetanse og teknologi med militære standarder og krav. Kontoret i Ålesund skal bidra til dette, og vil være en integrator for alle våre forretningsområder opp mot den maritime klyngen langs hele kysten, avslutter Håøy.