KNM «Thor Heyerdahl»

Tildeles rammeavtale verdt 17 milliarder 

Avtalen omhandler vedlikehold av norske fregatter.

Kongsberg Naval Services AS (KONGSBERG), et selskap eid av Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, er tildelt en strategisk rammeavtale med Forsvarsmateriell for driftstøtte, vedlikehold og levetidsforlengende tjenester på Norges fregatter, skriver selskapet i en pressemelding.

Avtalen har en totalverdi opptil 17 milliarder kroner for tjenester levert ut levetiden – antatt frem til 2040.

KONGSBERG er valgt som hovedleverandør for å gjennomføre forvaltning og skipsteknisk vedlikehold, modifikasjoner, og mulig levetidsforlengelse av Norges Fridtjof Nansen-klasse fregatter.

- I tett samarbeid med sterke, norske leverandører kan vi tilby Forsvaret effektive og bærekraftige vedlikeholdstjenester for å styrke Forsvarets operative evne og beredskap, og samtidig gi støtte til allierte styrker, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen. 

KONGSBERG vil koordinere og kontrahere aktiviteter med partnerne gjennom integrert og langsiktig samarbeid med Forsvaret.

De skriver at selskapet har dannet en konstellasjon bestående av verftene Westcon Yards og CCB, samt WilNor Governmental Services (WGS) og Wilhelmsen Ship Management (WSM). KONGSBERG har også en samarbeidsavtale med Navantia som sikrer støttetjenester fra verftet som bygget skipene.

- Maritim industri, forsvarsteknologi og digitalisering er KONGSBERGs grunnpilarer. I denne rammeavtalen med Forsvaret forenes disse for å optimalisere driften og øke teknisk tilgjengelighet for de norske fregattene ut levetiden, samtidig som det legges til rette for forutsigbare drift- og vedlikeholdskostnader, sier Håøy. 

Kongsberg Naval Services (KNS) er opprettet for å utføre vedlikeholdstjenestene som beskrevet i kontrakten med Forsvarsmateriell. 

Selskap eies med 50 prosent hver av Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace. Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og KNS er ventet å bli signert senere i desember 2023.