- Vi satser strategisk på en elektrisk fremtid til sjøs, sier admninistrerende direktør Pål Rune Johansen i Elpro. Foto: Sigbjørn Larsen.
- Vi satser strategisk på en elektrisk fremtid til sjøs, sier admninistrerende direktør Pål Rune Johansen i Elpro. Foto: Sigbjørn Larsen.

Fremtiden er elektrisk

Elpro på Agdenes har valgt å satse på energiladesystemer for elektriske skip og maritime installasjoner. – Vi tror at fremtiden er elektrisk, sier administrerende direktør Pål Rune Johansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet har blant annet levert energiladesystemet til ABBs ”Aurora”.  Elpro har kjøpt opp deler av tidligere PBS i Norge, mens PBS Canada fortsatt tar seg av markedsføring og salg også i det norske markedet.

Fergemarkedet er spesielt spennende

- Vi tror på lønnsomhet i produktet på sikt, sier Johansen. Ikke minst er det norske fergemarkedet spennende der politiske myndigheter har satt krav til elektrifisering av persontrafikken på fergene i Norge.

Konsoller, pulter og tavler

Elpro produserer ellers brokonsoller, pulter og skipstavler til bruk om bord i skip. Og strømforsyningssystemer, kontroll- og administrasjonssystemer og utfører engeenering i det maritime markedet. Fosen Yard er blant kundene i maritim sektor.

Full-elektriske og hybride løsninger

- Batterifremdrift og både full-elektrisk og hybride løsninger tror jeg vi kommer til å se mer av. Som en del av det grønne skiftet. Vi ser også elektrifiserte forflåter innenfor havbruk. Vi ser lokal strømproduksjon med behov for lokal lagring. Vi vil forstå batteri, vi vil forstå industrien og forstå markedet. Derfor er dette en viktig strategisk for oss, sier Johansen.

Rivende utvikling

Han peker på at i dag ser man også en vekst innenfor fornybare energikilder og mikroproduksjon av strøm fra sol, vind og vannkraft.

- Dagens cellekjemi og batteriene er i rivende utvikling. Både hva gjelder kjemien og i forhold til resirkulering. Jeg tror at tror at det vi ser er bare starten på fremtidens teknologiske løsninger i maritim sektor. Dette kommer til å bli vesentlig større i forhold til fartøyer, ikke minst av hensyn til myndighetenes krav for å få ned CO2-utslipp, legger han til.

I startgropa

Elpro er i startgropa.

- Får vi det til slik vi vil så snakker vi om 20-30 arbeidsplasser, avhengig at det lykkes. Vi ser allerede batteriløsninger på plattformer, havneanlegg og batteridrevne kransystemer. Markedet er stort. Og det drives av det som foregår i Norge med myndighetskrav. Fartøyer fra private yacht  til arbeidsbåter vil fremover få teknologi som er preget av det grønne skiftet innen shipping. Alt som foregår på sjøen kan bli elektrisk, sier Johansen.