Foto: Tone V. V. Rosbach Jensen
Foto: Tone V. V. Rosbach Jensen

Storebælt: Dronesniffere fortsetter jakten på SOx

Publisert Sist oppdatert

Skip som seiler gjennom Storebælt har siden 2015 blitt svovel-overvåket ved Storebæltbroen. Ordningen som ellers skulle utløpt i januar blir forlenget og sendt ut på anbud. 

Også videre innover mot Østersjøen foretas en kontinuerlig overvåking fra fly og droner. Det danske miljø - og fødevareministeriet skriver på sine hjemmesider at ordningen som ellers ville utløpt i januar, planlegges forlenget og at den mobile delen av overvåkningen sendes denne våren ut på anbud.

Dronenes sniffeovervåking gir et langt mer detaljert og ytterligere sporbart bilde av i hvilken grad skipsfarten overholder det strenge utslippsregimet i danske farvann enn om man utelukkende måtte basere seg på oljeprøver.

Denne overvåkingen er selvsagt viktig fordi svovel er skadelig for miljø og helse, men også for å sikre like konkurransevilkår for skipsfarten. I følge miljø - og fødevareministeriet har svovelinnholdet i dansk luft blitt mer enn halvert siden svovelkravene i Nordsjøen og Østersjøen ble innført i 2015. 

13 anmeldelser

IMO besluttet i fjor høst at svovelgrensen som i drivstoff som per i dag er på 3,5 prosent på verdensbasis, fra 2020 ikke kan være høyere enn 0,5 prosent. I Nordsjøen og Østersjøen vil grensen fortsette å være helt nede på 0,1 prosent.

Danske myndigheter er opptatt av at reglene skal overholdes og at det ikke skal lønne seg å snyte. Derfor har man prioritert videre innsats på dette feltet også for inneværende år. Hittil har overvåkningen ved Storebælt ført til at den danske Miljøstyrelsen har politianmeldt 13 rederier for brudd på svovelreglene.