Verkstedhall ved Ytre Namdal videregående skole.

Løft for maritim utdanning i Trøndelag

Charlottenlund, Guri Kunna og Ytre Namdal videregående skoler har inngått et unikt samarbeid for å styrke den maritime utdanningen i regionen.

På Trøndelag fylkeskommune sitt nettsted skriver de at de tre skolene ble sertifisert sammen av Det Norske Veritas (DNV) i juni. Denne sertifiseringen innebærer et nytt felles styringssystem. 

Gjennom dette samarbeidet vil de tre skolene nå få felles planer og en bedre ressursutnyttelse. De vil også få styrket samarbeidet med næringslivet, får en mer helhetlig kvalitetssikring og ikke minst redusert sårbarhet, skriver de. 

– Vi er stolte av å få denne sertifiseringen. Dette samarbeidet gir oss en unik mulighet til å styrke våre maritime utdanningsprogrammer. Som én enhet kan vi nå dele ressurser og kunnskap på tvers av skolene. Vi kan tilby en enda bedre utdanning til våre elever, og forberede dem på en karriere i den maritime næringen, forteller Artur Druzkowski, fagansvarlig ved Ytre Namdal videregående skole. 

Maritime utdanningsprogrammer

De videregående skolene tilbyr et bredt spekter av maritime utdanningsprogrammer, som blant annet inkluderer: Vg2 maritime fag: teknologi- og industrifag eller elektro- og datateknologi. På andreåret kan elevene velge Vg2 maritime fag, som gir et grunnlag for videre spesialisering innen maritime yrker. 

På tredjeåret kan elevene velge Vg3 maritim elektriker, et nytt program som tilbys kun på Hitra og fokuserer på elektriske systemer ombord på skip. 

Veien videre 

Fylkeskommunen skriver at skolene jobber videre med å etablere nye partnerskapsavtaler med næringslivet, og vil fokusere på å utvikle en felles godkjenning av kursporteføljen til Sjøfartsdirektoratet. Dette vil sikre at alle kurs og programmer oppfyller de høyeste standarder og krav. 

– Dette samarbeidet styrker vår posisjon som en ledene maritim utdanningsinstitusjon, og gir våre elever de beste mulighetene for fremtiden, sier Anita Frelsøy, rektor ved Ytre Namdal videregående skole.