Stortinget

Stortinget skal debattere bredere bruk av ladeinfrastruktur for ferger

Stortinget debatterer tirsdag om det skal legges til rette for at ladeinfrastruktur til den maritime næringen også skal kunne brukes av kjøretøyer på land.

Publisert Sist oppdatert

Norske ferger har de siste 10 årene blitt mer og mer elektrisk, siden den første elektriske fergen sto klar i 2014. Tirsdag skal Stortinget debattere om denne infrastrukturen også skal komme kjøretøy på land, eller andre maritime aktører, til gode. 

Bakgrunnen er et representantforslag fra Alfred Bjørlo (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Liv Kari Eskeland (H), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Ove Trellevik (H), Olve Grotle (H) og Svein Harberg (H).

Frem til nå har det vært slik at det er fergerederiene som har bygget infrastrukturen for lading, og når anbudsperioden er over blir anlegget overført til det regionale kollektivselskapet, fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

- Det må vurderes om denne infrastrukturen kan overføres eller selges til kommersielle aktører. Dette vil frigjøre anleggene slik at de kan betjene mer enn en bruker, som i dag er fergene. Det er en forutsetning at fergene har fortrinnsrett på strøm til en pris som er konkurransedyktig eller bedre enn det en har i dag, skriver forslagsstillerne.

Utgjør 40 hurtigladere

Representantene påpeker at det er ulike effekter på de forskjellige anleggene, men det er oppgitt å være fra to til seks MW. Seks megawatt tilsvarer 40 hurtigladere for personbil. 

- Ved å gjøre denne infrastrukturen tilgjengelig for andre som trenger lading (enten maritime aktører eller transportører på land) vil det være mulig å å utnytte den fremførte effekten utover å bare levere strøm til en mottaker som bare bruker anlegget en liten del av døgnet. Videre vil en kunne tilby ladestrøm til tungbil eller andre maritime fartøy når fergen ikke lader, heter det. 

Representantene mener også nedbetalingstiden til anleggene vil kunne forlenges. Anlegget kan fordele kostnadene på flere brukere og midler som er bundet opp i disse anleggene kan benyttes til andre deler av kollektivsatsingen. 

Forslaget er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget hvor man har fattet følgende vedtak: 

I

Stortinget ber regjeringa sette i gang eit arbeid der ein vurderer korleis og på kva måte infrastruktur på land for etablerte elektriske ferjer eller andre maritime fartøy kan gjerast tilgjengeleg for annan sjø- og landtransport, gjerne gjennom kommersielle lade- og landstraumaktørar.

II

Stortinget ber regjeringa sikre at det for komande offentlege anbod for kommersielle ferjer og hurtigbåtar blir vurdert korleis el-infrastrukturen kan tilgjengeleggjerast for andre brukarar, og stille krav om dette i dei komande anboda.

Saken skal behandles i stortingsmøtet fra klokken 10, tirsdag.