Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen ZERO. Foto: ZERO.

- Riktig kurs, men lav fart

Statsbudsjettet: Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, i tillegg til et mål om at all kollektivtrafikk skal bli fossilfri innen 2025. Flere grep peker i riktig retning, men farten i gjennomføringen er for lav, mener miljøstiftelsen Zero.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen har fått på plass en finansieringsordning for teknologiskift til utslippsfri hurtigbåter. I første omgang bevilges det 80 millioner til dette i statsbudsjettet. Ordningen er et spleiselag med fylkene slik at de belønnes for å anskaffe utslippsfrie ferger og hurtigbåter. De neste årene skal fylkene gjøre mange slike anskaffelser, bare i Sogn og Fjordane skal 18 hurtigbåtsamband på anbud.

- Dette er et viktig signal fra regjeringen, selv om summen må økes fremover. Nå får fylkene endelig en finansieringsløsning som favoriserer utslippsfrie løsninger fremfor tradisjonell diesel. Fremover kan vi både kutte utslipp og bygge norsk grønn konkurransekraft i maritim næring, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen ZERO i en pressemelding.

Fiskeflåten mister fritak for CO2-avgift

Fritaket for CO2-avgift (refusjonsordning) for fiskeflåten fjernes i dette statsbudsjettet, slik det ble varslet i fjorårets statsbudsjett. I tillegg kommer en liten økning i CO2-avgiften på alt fossilt drivstoff utenom veitransport med seks øre/liter. 

- Forhåpentligvis kan dette få fart på omstilling av fiskeflåten. Økningen på seks øre i CO2-avgift er ikke nok til å gjøre fornybare og utslippsfri løsninger konkurransedyktige mot fossile drivstoff, men er et tydelig signal om at fossilt drivstoff og utslipp vil bli dyrere. Skal målet om halvering av utslippene fra maritim sektor nås, må avgiften heretter trappes raskere opp, sier Gjerset.  

Vil ha krav til supplybåter

ZERO etterlyser oppfølging av krav til nullutslipps løsninger i arbeidsbåter for havbruk og supplyskip til oljeplattformer. Regjeringen har sagt de skal vurdere dette.

- Vi må få krav til nullutslipp fra supplybåter offshore og arbeidsbåter i havbruk. Disse båtene står for en stor del av norske maritime utslipp, og det haster med løsninger. Equinor har allerede flere skip med batteripakker, og det er ingen grunn til at ikke dette bør komme som et generelt krav ganske snart, sier Gjerset.