Illustrasjon: Appex/Kystverket.

Ingen midler til Stad skipstunnel

Statsbudsjettet: Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fikk ned kostnadene i prosjektet. Vi trodde også at regjeringen ville følge opp Nasjonal transportplan (NTP) som de vedtok i 2017. Vi ble også styrket i troen da samferdselsminister Jon Georg Dale i valgkampen, lovet at han ville innfri valgløftet sitt om å jobbe for realisering av Stad skipstunnel, skriver styringsgruppen for Stad Skipstunnel i en pressemelding. 

Styringsgruppen mener at det nå er på tide med handling fra regjeringen istedet for utsettelser.

- Stad skipstunnel er en investering i det Norge skal leve av i fremtiden. En stor del av verdiene vi skal leve av er knyttet til kysten og havet. Sjøen er fremtidens transportåre og realisering av Stad skipstunnel er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene. 

Alt er klart for bygging

Stad skipstunnel er fullfinansiert i NTP med en total kostnad på 2,7 mrd. kroner i 2016-kroner, prisjustert til ca. 2,9 mrd. kroner i 2019-kroner. I tillegg står det i NTP at det skal være byggestart i neste stortingsperiode som er 2017-2021. Kystverket har etter bestilling fra Samferdselsdepartementet fått ned kostnadene i prosjektet, og mener at de kan bygge Stad skipstunnel for 2,7 mrd. kroner i 2019-kroner, noe som er nærmere 300 mill. kroner under kostnadsrammen i Nasjonal transportplan.

Dette kommer frem i rapporten «Stad skipstunnel. Videreutvikling og prosjektoptimalisering», som Kystverket overleverte til Samferdselsdepartementet 15. juni 2019. 

Stad skipstunnel-prosjektet er grundig utredet mener styringsgruppen. Reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan.

- Prosjektet er «gryteklart», og Kystverket venter nå bare på et klarsignal for å kunne starte byggingen. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025. Uten oppstartmidler på neste års statsbudsjett ser det ut til at prosjektet blir forsinket, og at byggestart er først mulig tidligst i 2022, skriver styringsgruppen. 

Økt verdiskapning i næringslivet

Stadhavet er et kritisk passeringspunkt for fiskebåter, brønnbåter, fôrbåter, servicebåter og mindre containerfartøy.

- Vanskelig passering forbi Stadhavet fører til store verditap i fiskerinæringen på grunn av venting, færre leveringssteder, dårlige priser og kvalitetsforringelse av fangsten. Brønnbåter fylt med levende laks blir forsinket og kvaliteten blir forringet på grunn av vanskelig passering forbi Stadhavet.

Også oppdrettsselskap, Mowi, er en pådriver for realisering av Stad skipstunnel.

- Norge har ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon, og norsk sjømatnæring har alle muligheter for en formidabel vekst i fremtiden. Vi er avhengige av gode og sikre transportløsninger for å ta unna denne veksten. Derfor støtter vi Stad skipstunnel, sier regiondirektør i Mowi, Asgeir Hasund i pressemeldingen. 

Mer transport av sjømat på kjøl

Norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri, og sjøen blir sett på som fremtidens transportåre. Fra hele kysten eksporterer vi stadig mer fersk fisk til kontinentet. Stad skipstunnel vil sikre god fremkommelighet og regularitet for sjøtransport rundt Stad, og vil legge til rette for at mer gods kan fraktes sjøveien. Dette vil bety færre vogntog med fisk gjennom det sentrale Østlandet.

I dag går mye av varetransporten med trailer, noe som i stor grad skyldes ulempene ved å runde det usikre Stadhavet. Realisering av Stad skipstunnel vil være et viktig tiltak for å få regularitet og mer sjømateksport på kjøl, og tunnelen vil kunne åpne nye transportløsninger for fersk sjømat med hurtiggående båter til kontinentet. En ny rapport fra Kongsberg Maritime viser dessuten at skipstunnelen vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og CO2 utslipp for skip, heter det i pressemeldingen. 

- Skal vi eksportere laks frå Trøndelag til kontinentet kan vi ikke risikere at laksen blir stående på Stad å stampe i uvêr. Då blir det servert som rakfisk, og ikkje sushi når den kjem på kontinentet, sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik. 

Knytte kysten sammen

Styringsgruppen mener videre at det er kun med Stad skipstunnel vil bli mulig å etablere en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. En slik hurtigbåtforbindelse vil knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen, og gjøre regionen mer tilgjengelig for turisme. Verdens første skipstunnel har allerede skapt stor internasjonal oppmerksomhet, og vil tiltrekke seg turister fra hele verden.

Havila Kystruten, som skal seile fire skip på Kystruta Bergen-Kirkenes fra 2021, vil seile igjennom Stad skipstunnel på grunn av sikkerhet og regularitet. Men Havila ser også store muligheter for reiselivssatsing i regionen, og mener at Stad skipstunnel kan gjøre Vestkapp til nye Nordkapp.

- Tunnelen blir en verdenssensasjon. Selja kloster, Stadplatået med Vestkapp og Stad skipstunnel. Set ein desse elementa saman er det nesten uovervinneleg i reiselivssamanheng, sier Per Sævik i Havila ASA. 

- Nå må politikerne se den store samfunnsnytten nasjonalt og den internasjonale betydningen av Stad skipstunnel, og investere i det Norge skal leve av i fremtiden! skriver styret og fortsetter:

- Styringsgruppen for Stad skipstunnel vil minne regjeringen og våre stortingspolitikere om deres løfter og forpliktelser i forhold til Nasjonal transportplan, og at det nå er på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet! står det avslutningsvis.