Video: Statens Havarikommisjon

Vinduene på «Viking Polaris» var underdimensjonerte

Den 28. november 2022 oppstod en hendelse med en av «Viking Polaris» Zodiac-er i Antarktis, hvor en passasjer ble skadet og en havnet i sjøen. Som følge av dette måtte skipet avbryte cruiset for å foreta en medisinsk evakuering. Nå har Statens Havarikommisjon konkludert i saken.

Publisert Sist oppdatert

Dagen etter, den 29. november 2022, var fartøyet derfor på vei over Drakestredet fra Antarktis til Ushuaia, da det ble truffet av en brytende bølge rett sørøst for Kapp Horn. 

Ulykken førte til at syv lugarvinduer knuste og ga påfølgende store ødeleggelser i de aktuelle lugarene. 

En passasjer omkom og åtte ble skadet.

Undersøkelsen har vist at fartøyet ble truffet av en brytende bølge som i kombinasjon med fartøyets kurs og hastighet førte til at vinduene knuste. På ulykkestidspunktet hadde ikke besetningen forutsetninger for å forutse risikoen forbundet med at en brytende bølge ville treffe så høyt opp på skipssiden med så stor kraft og utfordre vinduenes tåleevne.

Ulykke med fartøyet «Viking Polaris»

  • Fartøyet ble truffet av en brytende bølge sørøst for Kapp Horn
  • Syv lugarvinduer knuste, en passasjer omkom, åtte ble skadet
  • Undersøkelsen viste at vinduene var underdimensjonert
  • Havarikommisjonen anbefaler forsterkninger for å motstå brytende bølger

Undersøkelsen har videre vist at trykket fra den brytende bølgen var langt høyere enn det vinduene var designet for. Det er ikke identifisert regler for skip eller skipsvinduer som hensyntar effekten av brytende bølger mot skutesiden.

Havarikommisjonen mener at vinduene var underdimensjonert, og at gjeldende regler for designtrykk for vinduer lokalisert i denne posisjonen gir for lave verdier til å kunne motstå trykklaster fra brytende bølger innenfor regelverkets gyldighetsområde.

Må ta hensyn

I Drakestredet og andre områder med tilsvarende værforhold vil det være sannsynlighet for brytende bølger som må hensyntas ved operasjon i disse farvannene. 

«Viking Polaris» og søsterskipet «Viking Octantis » vil kunne bli eksponert for brytende bølger opp langs siden dersom de opereres med sidesjø i sterkt økende vind. Havarikommisjonen vurderer at et robust design som tar høyde for brytende bølger vil være en nødvendig barriere for å redusere sannsynligheten for skader i skipssiden. Slik vinduene er dimensjonert i dag vil de ikke kunne tåle trykket fra alle brytende bølger innenfor regelverkets gyldighetsområde. 

I forbindelse med saken kommer Havarikommisjonen med følgende sikkerhetstilrådninger:

Sikkerhetstilråding Sjøfart nr. 2023/07T

Statens havarikommisjon tilrår DNV å fremme problemstillingen i «International Association of Classification Societies (IACS)» for å sikre at alle klasseregler, uavhengig av klasseselskap, utvikles for å inkludere krav som tar høyde forbrytende bølger mot skutesiden. Dette må også reflekteres i DNVs eget regelverk.

Sikkerhetstilråding Sjøfart nr. 2023/08T

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet, som har det overordnede ansvaret for sjøsikkerheten for norske fartøy, å sikre at Viking Expedition Ship II LTD foretar forsterkninger som sikrer at brytende bølger ikke gir ødeleggelser på vinduer på de to eksisterende ekspedisjonsfartøyene.

Sikkerhetstilråding Sjøfart nr. 2023/09T

Statens havarikommisjon tilrår Viking Expedition Ship II LTD i samarbeid med Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS å foreta forsterkninger som sikrer at brytende bølger ikke gir ødeleggelser på vinduer på de to eksisterende ekspedisjonsfartøyene.