Tente pengar i 2022

Årsaka ligg i ein betring i marknaden og god operasjonell utføring, skriv Siem Offshore i årsreknskapet sitt.

Publisert

I 2022 hadde dei 28 fartøy i drift. Det inkluderar seks PSVar, fire OSCVar, åtte ankerhandteringsfartøy (AHTS), to vindturbininstallasjonsfartøy (WTIV). Dei har òg fem mindre fartøy med brasiliansk flagg, eit Scientific Core Drilling-fartøy og ein AHTS med kanadiske flagg. Flåten syner soleis eit breitt spekter av kva dei kan tilby.

Omsetnaden har gått  frå omlag 254 millionar dollar i 2021 til 274 millionar dollar i 2022. Auken i omsetnaden er hovudsakleg basert på fartøyratene som har følgt oljeprisen oppover i 2022.

I årsberretningen skriv dei at marknaden i 2022 betra seg for alle OSV segment. Nordsjø-spot marknaden for AHTS-fartøy hadde historisk gode månadar i juni og juli. PSV markanden har auka. Offshore konstruksjons fartøy har fått blitt betre utnytta, spesielt i skuldersesongane, noko som tidlegare har vore svake.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk