Ship of the year - 2022 - Skipsrevyen.no

Ship of the year - 2022

Medstraum, fartøyet i TrAM-prosjektet. Prøvetur på Fjellstrand.

MS "Medstraum" is Ship of The Year 2022

Ship of The Year 2021