MF «Hydra» er Ship of The Year 2021. Foto: Norled
MF «Hydra» er Ship of The Year 2021. Foto: Norled

Derfor vant MF «Hydra»

Ship of the Year har følgende tre hovedkriterier: Teknologisk Innovasjon Miljø - lavutslipp OverførbarhetJuryen konstaterer at årets vinner scorer høyt på alle de tre hovedkriteriene:

Publisert
  1. Teknologisk innovasjon

Fordi hydrogen lagres ved så lave temperaturer og/eller høye trykk er både fylling og lagring meget utfordrende. Hydrogen blandet med oksygen er høyeksplosivt, noe som gjør både lagring og håndtering meget krevende. Begge disse utfordringene har rederi, designselskap og verft utviklet løsninger for.

  1. Miljø - lavutslipp

MF «Hydra» er utviklet for elektrisk drift og hydrogendrift, samt et redundant system for drift på biodiesel ved spesielle behov. Spesifikasjonene var i utgangspunktet 50% hydrogendrift, men slik designet ble til slutt, kan den gå i normal drift med 100% hydrogen. Energieffektivisering er vektlagt og oppnådd ved optimalisering av skroglinjer, valg av effektiv thruster, arrangement for tidseffektiv lasting/lossing av ferje, automatisk fortøyning, LED belysning, restvarme gjenvinning fra brenselceller, frekvensstyring av pumper/vifter, effektivt samspill mellom brenselceller og batterier med mer. Hovedårsak til at en faktisk kan operere på ren hydrogendrift for MF «Hydra» med kun 400 kW brenselceller installert er nettopp denne energieffektiviseringen.

  1. Overførbarhet

Hydrogen står sannsynligvis i startgropen av en større maritim anvendelse. Hydrogen blir ofte kalt en rekkeviddeforlenger som kan løse oppgaver hvor en ren batteriløsning kommer til kort. Valgt og designet hydrogenløsning er dermed anvendbar for lagringsvolum, effektstørrelser og bunkringskapasitet som er relevante for de aller fleste fartøysapplikasjoner innenfor innenriks-, kyst- og nærskipsfart.

  MF «Hydra» er det første hydrogenprosjektet som norsk flagg (Sjøfartsdirektoratet), norske sikkerhetsmyndigheter (DSB) og klasse (DNV) fullverdig godkjenner. Gjennom prosjektet blir det dermed etablert kunnskap, prosesser og rutiner for godkjenning som vil komme fremtidige hydrogenprosjekter til gode. 

Juryens konklusjon:

Gjennom planlegging, prosjektering, design og bygging av MF «Hydra» har de involverte parter gått opp en vei som på mange måter danner modell for fremtidens skipsfart.

Hilsen juryen