Illustrasjon av Plattform Supply Vessel (PSV) – supplyskip til olje- og gassplattformer med SeaQ Remote om bord.
Illustrasjon av Plattform Supply Vessel (PSV) – supplyskip til olje- og gassplattformer med SeaQ Remote om bord.

Vard Electro lanserer SeaQ Remote

Vard Electro trapper opp satsingen på autonome skipsoperasjoner med lansering av SeaQ Remote.

Selskapet legger grunnlaget for en ny generasjon større fjernstyrte fartøy med lanseringen av SeaQ Remote. Det nye produktet legger til rette for å sentralisere drift og styring av skipskontrollsystemer som gjør det lettere å tilpasse behovet for mannskap om bord, gir lavere kostnader, høyere sikkerhet og gir fartøyet en mer bærekraftig profil.

14 offshore fartøy

Det nye produktet skal i første omgang leveres om bord i 14 nybygde offshore fartøy som er kontrahert hos VARD. SeaQ Remote er designet for å samle alle automatiseringssystemer i SeaQ- pakken i et sentralisert operasjonssenter på land.

- Dette er et stort steg i vår teknologiutvikling. Vi baserer denne utviklingen på vår veletablerte kompetanse innen kontrollsystem og systemintegrasjon for energistyring, fremdrift, bro og navigasjon på mer enn 300 fartøy, sier Vard Electros General Manager, Andrea Qualizza, i en pressemelding.

- Vi investerer nå stort i autonom teknologi og digitalisering i tråd med markedets krav til kostnadseffektiv og grønn drift. Satsingen støttes av Fincantieri-konsernet og drar fordeler av både synergieffekter og vår lange erfaring i skipsbyggerindustrien, fortsetter han.

Fjernstyrte kontrollsystemer

SeaQ Remote vil legge til rette for fjernstyring av maskinerisystemer som motorer, propeller og thrustere ved hjelp av smart datadreven funksjonalitet.

Denne typen maskineri er forbundet gjennom sensorer som kan strømme sanntidsdata via fartøyets kommunikasjonskanaler til et kontrollsenter på land. Sammenstillingen av denne informasjonen fører til en smartere og mer brukervennlig måte å få oversikt over statusen til de innebygde systemene om bord.

Oversikten kan omfatte en hel flåte og sørger for optimal drift, samtidig som cybersikkerheten blir ivaretatt i henhold til siste regelverk og teknologier.

For eksempel vil SeaQ Remote tillate overvåking av drivstoffbruk for å redusere kostnader og utslipp, tilstandsovervåking for forebyggende vedlikehold på vitale systemer og dermed redusere fartøyets nedetid og forbedre sikkerheten. I tillegg automatiseres viktige oppgaver som rapportering for å redusere arbeidsbelastningen for mannskapet.

Øker kostnadseffektiviteten og bærekraften

Et annet fremskritt er at SeaQ Remote også støtter et eksternt dekksmaskingrensesnitt for å lette noen dekksoperasjoner som vil kunne gi redusert bemanning og forbedret sikkerhet om bord.

- De viktigste fordelene med denne teknologien er behovstilpasset bemanning, sikkerhet og å ha en ekspert til stede 24/7 for å sikre at de automatiserte systemene på fartøyet går uten problemer. Dette vil igjen øke kostnadseffektiviteten og bærekraften i driften, sier Vard Electros SeaQ Remote Product Manager, Ronny Tomren.

- Denne kontrakten på nybygg er første gang SeaQ Remote blir brukt kommersielt, og vi ser frem mot flere leveranser for både ettermonteringer og nybygg, også som en del av en nøkkelferdig løsning med automatiserte kontrollsystemer, avslutter Øystein Longva, som er Vice President Products hos Vard Electro.