RS «Klaveness Marine»

Frykter svekket beredskap langs kysten

Høye drivstoffpriser og manglende økning over statsbudsjettet for 2023 gjør at Redningsselskapet må redusere livsviktig kystberedskap.

Publisert

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at det må brukes mer ressurser på beredskap. Uttalelsen står i kontrast til hans eget og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Der fremkommer det at tilskuddet til Redningsselskapet er på 131 676 000 NOK, noe som vil si at det ikke økes ut over ordinær prisjustering.

– Statsbudsjettet vil føre til en svekket kystberedskap langs vår lange kystlinje dersom det blir vedtatt slik regjeringen foreslår. Redningsselskapet er avhengig av en økning i støtten ut over generell prisjustering for å opprettholde alle våre stasjoner fra nord til sør, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet

Synkende tilskudd til livsviktig kystberedskap

Redningsselskapet er en viktig del av Norges sivile redningsressurser, og har 53 redningsskøyter i tjeneste langs norskekysten. I fjor fikk over 6000 båter i havsnød bistand og 31 mennesker ble reddet fra drukningsdøden. I fjor deltok vi i 76 prosent av alle sjøoppdragene til Hovedredningssentralene.

Tilskuddet over statsbudsjettet utgjør en stadig synkende andel av Redningsselskapets samlede kostnader til beredskap og forebyggende tiltak. Fra nær 27% i 2016 til litt over 21% i 2021. Med dette forslaget til statsbudsjett vil dette tallet være nede på 19,5% i 2023.

Redningsselskapet ba derfor tidligere i år om en økning i tilskudd på 13 millioner kroner, utover ordinær indeksregulering, for å kompensere for høye drivstoffkostnader, galopperende prisøkninger og press på lønninger. En økning i tilskuddet ville sikret at Redningsselskapet kan garantere for at kystberedskapen inn i 2023 holder seg på samme høye nivå som inneværende år.

Ber Stortinget om å ta ansvar

Regjeringen har innført strømstøtte for frivilligheten, men for de frivillige organisasjonene i redningstjenesten er de høye drivstoffkostnader en vesentlig større belastning. Drivstoff er den viktigste innsatsfaktoren for at Redningsselskapet kan utføre sitt livsviktige samfunnsoppdrag.

Redningsselskapet har en uvurderlig samfunnskritisk funksjon, og ber myndighetene ta på alvor at beredskapen langs kysten i Norge vil svekkes dersom ikke Redningsselskapet gjøres økonomisk rustet til å opprettholde og levere den beredskapen som forventes i 2023.

Den krevende situasjonen har allerede tidvis ført til redusert beredskapsinnsats i enkelte områder, som for eksempel i Nord-Norge.

– Dette er en utvikling vi sterkt mener må reverseres, og vi ber Stortinget om å styrke beredskapen ved å ta sin andel av kostnadene som skal til for å opprettholde en trygg kystberedskap i Norge, sier Grete Herlofson i Redningsselskapet.