«Olympic Boreas»

Nytt samarbeid skal forbedrer miljøavtrykk

Olympic Subsea og Ulstein samarbeider om livsløpsvurdering av Olympics nye offshore fartøy.

Dette er et partnerskap med Ulstein og Rambøll for å gjennomføre prosjektet "LCAS - Livsløpsvurdering i skipsproduksjon", skriver Olympic Subsea i en pressemelding. 

Initiativet fokuserer på å utvikle en maritimrettet metode for å evaluere miljøpåvirkningen til deres nye fartøy gjennom hele livssyklusen. I dette arbeidet skal de spesielt se på de to nye serviceskipene for havvind som er utviklet av Ulstein Design & Solutions AS og som begge er under bygging ved Ulstein Verft for Olympic.

I dette samarbeidet, med aktører innen maritim teknologi, ønsker Olympic Subsea å gå enda et steg videre innen bærekraftig praksis. 

- Ved å ta i bruk livssyklusanalyse (LCA), vil vi få oversikt over og dermed muligheten til å redusere våre fartøyers totale miljøpåvirkning, fra konstruksjon, via drift og vedlikehold til resirkulering/gjenvinning. Dette er i tråd med vår ambisjon om å redusere vårt totale miljø- og klimaavtrykk, uttaler de. 

Videre i pressemeldingen peker de på at maritim sektor er en av de vanskeligste å avkarbonisere, og implementeringen av livssyklusanalyse i skipsbygging er avgjørende for å vurdere miljøpåvirkningen av maritime teknologier og identifisere alternative lavkarbon- og nullkarbonbrensler som kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra skip på en helhetlig måte.

Mens fokuset hittil har vært på direkte utslipp i bruksfasen av et skip, er det økende bevissthet om at skipsbygging, vedlikehold og slutten av levetiden også kan bidra betydelig til skipets totale miljøpåvirkning.

Ulstein har en holistisk tilnærming i designprosessen som bidrar til dette, her har selskapene sammen vurdert mer effektive skipsoperasjoner, redusert energiforbruk, bruk av grønnere energikilder og smartere bruk av energi om bord under utviklingen av designløsningene, står det i pressemeldingen. 

Rambøll vil i prosjektet bidra med ekspertise innen LCA og verdikjedekartlegging for å bidra til dekarbonisering og effektivt ressursforbruk gjennom hele verdikjeden.

- Dette prosjektet styrker ikke bare vår evne til å tilby kundene våre nøyaktig informasjon om våre fartøyers miljøavtrykk, men det setter også standarden for fremtidige skip i vår flåte, og i Ulsteins skipsdesign. Vi ser frem til å dele resultatene og fremgangen vår med dere etter hvert som prosjektet skrider frem.