Norwind Offshore har et nybyggingsprogram som vil gi en flåte på fem fartøyer innen 2025.

Navigare Capital går inn på eiersiden i Norwind Offshore

Norwind Offshore har inngått en avtale med Navigare Capital Partners om en emisjon i selskapet. 

Publisert Sist oppdatert

Navigare Capital Partners er et dansk investeringsfond som spesialiserer seg på investeringer i maritime eiendeler. Hensikten med investeringen er å bidra til å bygge et ledende rederi innenfor havvind med utspring i Ålesund. 

Norwind Offshore ble etablert i 2021 av aktører med lang fartstid innen avanserte maritime operasjoner. Selskapet har en rendyrket satsning på utbygging av havvind, og tilbyr fartøyer som er spesialtilpasset dette ene formålet. Selskapet har en ambisjon om å være et ledende rederi innen avanserte maritime operasjoner for utbygging og drift av havvind, og har et nybyggingsprogram som vil gi en flåte på fem fartøyer innen 2025. 

- Investeringen i offshore vind-fartøy er et viktig neste skritt i vår strategi og forpliktelse mot netto nullutslipp. Gjennom vår majoritetsinvestering i partnerskapet med Norwind Offshore og det dyktige teamet og gründerne bak, tror vi at denne investeringen både vil støtte vår akselererende innsats mot nullutslipp og generere en attraktiv avkastning for våre investorer, sier Managing Partner i Navigare Capital, Henrik Ramskov i en pressemelding. 

- Å få Navigare Capital inn på eiersiden gjør oss i stand til å realisere vår vekststrategi, og er en viktig milepæl for å kunne utvikle oss til å være et ledende rederi innenfor offshore havvind, sier CEO i Norwind Offshore Svein Leon Aure.

- For oss er dette samarbeidet en tillitserklæring til den erfaring og ekspertise som gjennom generasjoner har blitt bygget opp hos våre eiere, og som lå til grunn for etableringen av Nordwind Offshore. Navigare Capital deler våre ambisjoner om å gjøre shipping mer bærekraftig. Gjennom bedre og mer miljøvennlige fartøyer skal vi sammen bidra til å få fart på omleggingen til nye og fornybare energiressurser gjennom havvind, tilføyer han.