Administrerende direktør i NORMA Cyber forklarer hva de gjør til Prinsesse Anne da hun var på omvisning 22. mai.

NORMA Cyber utvider og endrer navn

Ønsker de nordiske landene velkommen i organisasjonen.

I en pressemelding fra organisasjonen går det frem at de utvider til Norden og endrer organisasjonens navn fra Norwegian Maritime Resilience Centre til Nordic Maritime Resilience Centre.

– Utvidelsen vil forhåpentligvis bidra til å videreutvikle informasjonsdeling og sentraliserte funksjoner innen hendelses- og kriserespons i den maritime sektoren i Norden. Vi mener dette er avgjørende faktorer for å lykkes med å bygge en cyberresistent industri. En utvidelse til Norden er et naturlig skritt fremover for en organisasjon som støtter en internasjonal industri med et komplekst og stadig skiftende trusselbilde, sier Filip Svensson, leder av NORMA Cyber medlemsråd og Senior Safety, Quality & Security Manager hos Wallenius Wilhelmsen.

Non profit

I 2021 ble NORMA Cyber lansert som et initiativ fra det norske skipsfartssamfunnet. Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund (NR) slo seg sammen og etablerte et cybersikkerhetssenter med fokus på den maritime industrien, og det norske markedet spesielt. 

NORMA Cyber opererer som en non-profit medlemsbasert organisasjon og har siden 2021 vokst til 118 medlemmer. 

Fra 2024 utvider NORMA Cyber offisielt til de nordiske landene. Dette er resultatet av en prosess som inkluderer en prøveperiode for svenske og finske rederier, og diskusjoner blant NORMA Cyber sine nåværende medlemmer i deres medlemsråd. Rådet er en del av organisasjonens styringsstruktur, og lederen av rådet er representert i styret.

– Alle parter er overbevist om at denne utvidelsen vil være til fordel for både eksisterende og fremtidige medlemmer av senteret. NORMA Cyber er trygg på at den maritime sektoren i Norden vil ha nytte av å ha en proaktiv rolle i å forme et kollektivt cyberforsvar, sier Lars Benjamin Vold, administrerende direktør i NORMA Cyber.

NORMA Cyber vil fra nå også tilby et assosiert medlemskap til internasjonale selskaper. De assosierte medlemmene vil delta i informasjonsdeling og motta trusselrapporter.