NVE har gitt rederiet Norled en bot på to millioner kroner.

Millionbot til Norled

Norled har fått et overtredelsesgebyr på to millioner kroner etter at de bygget et elektrisk anlegg uten tillatelse.

NVE mener at Norled har brutt bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon.

– Det er et alvorlig brudd på energiloven å sette i gang bygging av elektriske anlegg uten tillatelse. Dette undergraver hele konsesjonsordningen, og er noe vi vil slå hardt ned på framover, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE i en pressemeldin.

Ulovlig bygging av fergeladeanlegg i Sande kommune

I Møre og Romsdal satte Norled AS i gang byggingen av fergeladeanlegg på Årvika fergekai i Sande kommune før de hadde fått tillatelse av NVE. 

Anlegget er en del av elektrifiseringen av fergesambandet Årvika-Koparnes. 

NVE oppdaget det ulovlige forholdet i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden i mars 2022. Selskapet fikk nødvendig tillatelse fra NVE i samme måned. NVE informerte samtidig om at hendelsen ville bli fulgt opp nærmere i en egen reaksjonssak. 

I september 2023 fikk Norled varsel om at NVE vurderte å ilegge dem gebyr for den ulovlige byggingen.

Kommunikasjonssjef i Norled, Cathrine Gjertsen, bekrefter overfor NTB at de har mottatt vedtaket fra NVE, og sier de nå vil gå gjennom og se nærmere på det. Gjertsen vil foreløpig ikke gi ytterligere kommentarer til saken.