MTr «J. Bergvoll»

Solstrand AS i Tomrefjord overleverte den 8. juli verftets byggenummer 69 til Ytre Rolløya AS i Harstad. Båten er en spesialkonstruert tråler som er beregnet for dobbeltrål i arktiske farvann etter reke og torsk. Fartøyet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og skroget er bygget i Romania kontrahert gjennom NorYard AS.

M/Tr. «J. Bergvoll» som erstatter «Gisund», har en totalkostnad på i underkant av 110 millioner kroner og har følgende

Hoveddata
Lengde o.a. ..........................57,30 m
Lengde p.p...........................49,20 m
Bredde største.....................12,60 m
Dybde til hoveddekk .............5,20 m
Dybde til shelterdekk ...........7,70 m

Kapasitetene er 476 m3 brennolje, 35 m3 ferskvann og 31 m3 vannballast. Lasterommet for frysing er på total 615 m3 , biproduktrom er på 205 m3 og kartongrom på 120 m3. BT er 1499. Fartøyet er klasset i DNV til ✠1A1, Ice 1B, «Stern Trawler» EO.

Arrangement
«J. Bergvoll» er utformet med bulb og utfallende baug og har en skrogform som er utformet maksimalt til å tilfredsstille både fart og økonomi samt gi gode sjøegenskaper. Båten er arrangert med forpigg, sonarrom/sidepropellrom, fueltanker, emballasjerom, biproduktrom, fryselagerrom, maskinrom / kontrollrom/ frysemaskinrom og fueltanker.

På hoveddekk er Fw stores/kaffebar/kontor, fabrikk/garderobe, verksted, hjelpemaskinrom, styremaskinrom, stores, mottakstanker og kjelrom. Shelterdekk er arrangert med sveipevinsjerom, trålbaner, mannskapslugarer på styr- og babord side, samt hospital, garderobe, dekkstores, verksted, hydraulikk pumperom, CO2 rom og Ice daviter.

På bakkdekk er båten arrangert med fortøyningsdekk, offiserslugarer, messe, dagrom, bysse, tørrproviant stores, kjølerom og fryserom, og på båtdekk er plassert skipperlugar med egen salong, og det samme til maskinsjef og styrmann, og i tillegg rom til ventilasjon og lintøy stores. Over båtdekk er plassert en rundsiktsbro med en meget smakfull innredning og gode planløsninger til betjening av tråling og manøvrering. All innredning er utført med tanke på høy komfort og et trivelig miljø med kjent Solstrand kvalitet.

Dekk/innredning
Odim Skodje AS har levert og montert komplett fabrikk og hydraulikksystem ombord. Fryseri er levert av Midt-Troms Kjøleservice AS med ammoniakk innfrysingskapasitet på 40 tonn/24 timer. Møllerodden har levert blokker, og vinsjer i trålanlegg er av typen Ulstein Brattvaag med tre trålvinsjer og seks sveipevinsjer til dobbeltråling. Kranen er av type ABAS. Vinduer og lysventiler er fra Marine Aluminium og anker og kjetting fra Erling Haug. Utvendige dører er fra Baggerød, mens Libra-Plast har levert plastdører. Tranberg har levert lanterner og Norselight lyskastere.

Redningsutstyret er fra Koppernæs med blant annet to flåter fra DSB. Fartøyet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling med sandblåsing utført av Møre Maling. Maritime Møbler AS står for innredningspakken. Det er benyttet Akerpanel og Fibo paneler på skott og Danacoustic oppunder dekk. Innredningsdørene er fra Baggerød, mens Ekornes har utstyrt båten med møbler. Vakuumtoalett-systemet er fra Jets Vacuum og bysseovnen en Beha. Fartøyet er innredet for en besetning på 21 personer.

Vik Elektro AS har vært el-teknisk konsulent og har forestått de elektriske installasjonene. Vik Elektro AS har også levert bro- og maskinromspulter, mens hovedtavler er fra RR Marin Service.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Wärtsilä NSD 6L32 hovedmotor, som yter 2880 kW ved 750 o/min. Motoren erkoblet til et Wärtsilä NSD type Wichmann CP90 propellanlegg med vingediameter 3400 mm i dyse, via et reduksjonsgear av samme fabrikat, med typebetegnelse SCV-75-P48. Gearet har en PTO på 1800 kW. Fremdriftsanlegget gir fartøyet en fart på 14,2 knop. Styremaskinen er en Ulstein Tenfjord. Fartøyet er også utstyrt med en Ulstein 90 TV baugpropell på 350 kW.

Strømforsyningen besørges av et hjelpemaskineri bestående av en Mitsubishi S12R-MPTA dieselmotor som yter 1190 kW v/1800 o/min. og en Leroy Somer generator på 1417 kVA. I tillegg kommer en akselgenerator merke Leroy Somer på 2250 kVA. APV varmevekslere er levert av AS Norco Oslo. Pumpeutrustningen er levert av Allweiler med dekkspumper til fabrikken fra ITT Flygt, kompressorene av Sperre og separator av Alfa Laval.

Isolasjonsarbeidene er utført av R&M Isolering og ventilasjonsanlegget er fra Wangsmo AS. Tankpeileanlegget er fra Ulstein Automation, kjeler fra Pyro og maskinrommet er brannsikret med et CO2-anlegg fra Alf Lea & Co. Brannvern. Brannvarslingsanlegget er levert av Scana Servoteknikk. E0-anlegget er fra Scana Moland AS.

Elektronikk
Utstyr til navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon er levert og montert av O. Øverland AS. Utstyret består blant annet av to Furuno radarer, en FR-2135S og en FR- 2115, ekkolodd merke Simrad ES 60, ES 38B og EQ 55SA, Sailor GMDSS A3 radiostasjon type T4822, Simrad GN 30 navigator, Nera Mini M inmarsat, Furuno NX-500 navtex, Skipper TDL-1550 peiler, Sailor RT2048 VHF, Simrad Robertson RGC 11 og RGC 50 gyrokompass med Simrad Robertson AP9 MkIII og AP 45 autopiloter.

Nødutstyret innbefatter Tron 40 S friflyt og Tron 1K nødpeilesender og Sart radartransponder. Kartplotter er type MaxSea Pro. Videre er installert Scanmar fangstkontrollsystem og Simrad ITI.