Rekordmange søkere til maritime utdanninger

Fredag ble søkertallene til høyere utdanning offentliggjort. Tall fra Samordna opptak viser at fagskolene har størst økning med 25 prosent i gjennomsnitt, og hele 63 prosent flere kvinnelige søkere. På universiteter og høgskoler holder søkertallene seg på samme høye nivå som i fjor.

– Dette er veldig sterke tall, og gode nyheter for maritim næring. Søkertallene viser at unge oppfatter maritim næring som en sentral fremtidsnæring for Norge, og det er noe vi jobber målrettet med, sier Karin Gjerløw Høidahl, leder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund og ansvarlig for Maritim Karriere-kampanjen i en pressemelding.

I arbeidet med rekruttering har Rederiforbundet og Maritimt Forum sammen opprettet kampanjen Maritim Karriere hvor de er opptatt av å formidle at dette er en næring som passer for alle. Flere års satsing og samarbeid om maritime utdanninger og rekruttering gir nå resultater:

– Det har blitt lagt ned mye arbeid i å modernisere utdanningene, øke rekrutteringen og vise de spennende mulighetene som finnes i næringen, og det er fint å se at det gir uttelling, sier Høidahl.

– Det er fantastisk å se at søkertallene er så gode både for de som ønsker å jobbe til sjøs og også de som ønsker å bidra i utviklingen fra land. Vi ser blant annet med stor glede at masterstudiet i marin teknikk ved NTNU har hatt en økning i søkertall på 10 prosent. Maritim næring trenger et mangfold av folk og kompetanse og vi har mange gode, grønne og fremtidsrettede jobbmuligheter, så her har dagens unge mye å velge mellom, understreker Høidahl. 

Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund.

Rekordmange søkere

Instituttleder Jorunn Steensnæs ved Institutt for maskin- og maritime studium ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) forteller at de har ny søknadsrekord i år. Bachelorstudiet i nautikk har 38 studieplasser, og i år valgte hele 156 søkere det på førsteplass.

 – I år er det økning på alle høgskoler og universiteter med nautikk-linjer. På faget Nautikk med integrert praksis har vi 18 prosent flere søkere enn i fjor, som er ny rekord! Vi ser at maritime utdanninger er populært, og det er vi glade for. Det trenger sjøfartsnasjonen Norge. Det er stor etterspørsel etter norske sjøfolk, og når de er ferdige på sjøen, trenger vi dem på land i maritime yrker. Det er veldig viktig for at Norge skal fortsette å være verdensledende, sier Steensnæs.

Samtidig sier hun at det er behov for flere enn dem som uteksamineres:

– Både på våre bachelorgrader i nautikk med integrert praksis og master i maritime operasjoner HVL er det svært god søkning. I det grønne skiftet trenger vi fagfolk med variert og oppdatert kompetanse, så vi kunne gjerne utdannet enda flere, sier hun.

Stort fremtidig behov

Dette støttes også av Harry Arne Haugen, som er rektor ved Fagskolen i Nord og leder av nasjonalt fagråd for maritime fagskoleutdanninger. 

– Det er veldig positivt med sterke søkertall, men vi er bekymret for at det likevel er for lite i det lange løp. De neste ti årene vil 6000 personer med offisersutdanning gå i pensjon, og vi utdanner bare rundt 500 offiserer i Norge hvert år. Vi kommer til å få et underskudd av folk, og det er behov for å både øke finansieringen og antall studieplasser, og at vi rekrutterer enda flere søkere fremover, sier Haugen.

Harry Arne Haugen, rektor ved Fagskolen i Nord.

 Steensnæs peker også på den store etterspørselen, og at det er lett å komme i arbeid når man er ferdig med en maritim utdanning. 

– Bransjen er veldig på hugget, så de som uteksamineres hos oss får jobb etter at de er uteksaminert. Vi har også et nært samarbeid med næringen som er raske til å rekruttere, så det er gode tider for å bli ansatt i rederiene, sier Steensnæs. 

En av de mange som har søkt seg til maritim utdanning er Håvard Vatnan (21 år) fra Mosjøen. Han har søkt om studieplass på bachelorgraden i nautikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han fikk smaken på det maritime etter førstegangstjeneste hos Sjøforsvaret på Haakonsvern.

– Jeg har søkt på nautikk fordi jeg drømmer om å seile en stor båt, Jeg synes det virker som en veldig spennende jobb, også fordi jeg liker å jobbe i team og å ta en lederrolle. Akkurat nå vet jeg ikke hvor jeg har lyst til å jobbe, men det fine med denne utdanningen er at du kan gjøre veldig mye, og jeg tror jeg kan trives i alt fra Hurtigruten, hurtigbåt, offshore-supplybåt til marinen, sier Vatnan.