MS «Arnøytind»

Arnøytind AS ved Svein Roger Karlsen, Arnøyhamn tar i disse dager levering av M/S «Arnøytind», en 90 fots snurper/ tråler/snurrevad/garn-båt fra Norrøna Verft AS. Båten kan også brukes som brønnbåt. Fartøyet er verftets byggenr. 77. Naval Consult AS, Raudeberg har vært konstruktør, stått for prosjektering og levert tegninger.

Båten er bygget med to gjennomgåendedekk, utfallende baug, bulb og tverrhekk. Skroget er bygget i Polen.

Hoveddata
Lengde o.a..............................27,42 m
Bredde p.sp..............................8,50 m
Dybde i riss..............................6,00 m

Tankkapasitetene er 65,5 m3 brennolje, 21,5 m3 ferskvann. RSW-rommet måler 150 m3 og mottakstanker/RSW 61 m3. BT er målt til 328.

Dekk
Komplett fabrikkutrustning på arbeidsdekk er levert av P. E. Bjørdal, og Trøndelag Isolering har utført isolering og kledning av fabrikkdekk. Vacuumanlegg for lastetanker er levert av Tendos. Vinsjutrustningen bestående av blant annet to stk. 16 tons trål-/snurpevinsjer og garnutrustningen, samt hydrauliske aggregater og komplett el-hydraulisk fjernstyring, er levert av Rapp Hydema. I tillegg har Rapp Hydema levert system for automatisk trålkontroll type PTS-Pentagon. Notutstyr og dekkskran er levert av SMTriplex med radiostyring på notleggerkran.

Trondheim Industrirør har forestått rørleveranser og -installasjoner. RSW-/fryseanlegg bestående av blant annet to stk. Howden skruekompressorer er levert fra Midt-Troms Kjøleservice. Innfrysningskapasitet er 16 tonn per døgn. Fjernstyring fra bro for sirkulasjon i RSWtanker er levert av Bergens Rørhandel. Vinduer er fra Marine Aluminium, og Nor-Pro AS har levert utvendige dører.

MOB/arbeidsbåten er en nyutviklet type på 16,5’ er levert av Innovation AS med davit fra Mjosundet Båt og Hydraulikk. To redningsflåter á 10 personer er levert av Erling Haug AS som også har levert pyroteknisk og nautisk utstyr. Malingsleverandør er Hempel Ifa Coatings.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Caterpillar 3508 BTA hovedmotor på 745 bkW som driver et propellanlegg fra Finnøy Gear & Propeller AS via et reduksjonsgear fra samme fabrikant, type G42FK. Styremaskinen er en Ulstein Tenfjord koblet til et Becker ror. Fartøyet har to hydrauliske sidepropellere, en forut på 200 hk og en akterut på 250 hk, levert av Petters Marine Hydraulic. Strømforsyningen besørges av to hjelpemotoraggregater type Caterpillar 3406 TA med generator type SR4B-450, hver med en ytelse på 320 kW.

Pumpeutrustningen er levert av Allweiler og ITT Flygt. Tankpeileanlegget er fra Ulstein Automation AS. Ventilasjonsanlegget er levert av Ingeniørfirmaet Hamstad AS, og isolasjonsarbeidene er utført av Trøndelag Isolering.

Diverse
Fartøyet er innredet for en besetning på ni personer. Faste møbler kommer fra Trøndelag Isolering, mens de øvrige er fra Hjellegjerde Contract AS. Fibo paneler og TNF paneler er brukt på innvendige skott og Danacoustic oppunder dekk. Innredningsdører er fra Sajoos, alt levert fra Trøndelag Isolering. Toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum. Delta Elektro har vært verftets hovedsamarbeidspartner på  elektriske leveranser og installasjoner. Firmaet har også montert det elektroniske utstyret som er levert av Skipselektronikk AS.

Utstyret omfatter Furuno FR- 2115 m/ARPA radar, Simrad ES60 70 khz Simrad EQ40 ekkolodd, Furuno CH-37 og Wesmar HD800160 sonarer, Sailor GMDSS A3-pakke, Furuno CI-80 logg, Simrad Robertson RGC 10 gyrokompass og Simrad Robertson AP45 autopilot,  Furuno GP-80 og GP-30 GPS, samt GR-80 DGPS, Sailor VHF, TRON mobil, Matre PG1 brovaktalarm, Navtex Furuno NX-500, Scanmar C604 dybdesensor og Furuno Telchart 2023 kartplotter.