Prosjektleiar i NHO Sjøfart, Evelyn Blom-Dahl og konstituert Sjøfartsdirektør, Alf Tore Sørheim.

Etablerer bransjestandard for forebygging av mobbing og trakassering

Bakgrunnen for standarden er resultatene fra to maritime undersøkelser som viste at en av fire sjøansatte hadde blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste tolv månedene.

Publisert Sist oppdatert

– Sammen skal vi få til et løft for å bedre arbeidshverdagen til de som jobber på sjøen. Ledelsen og ansatte i rederiene engasjerer og leverer, sier prosjektleder i NHO Sjøfart, Evelyn Blom-Dahl. 

Det siste året har medlemsrederiene i NHO Sjøfart deltatt i et felles bransjeprosjekt for kunnskapsheving, erfaringsdeling og øvelser for ledere og ansatte på sjøen. 

NHO Sjøfart sin bransjestandar "Forebygging av mobbing og trakassering- for et godt arbeidsmiljø " sjøfartsdirektør, ble under en fagsamling overlevert til Alf Tore Sørheim og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Sigurdsdottir Hansen.

Bransjestandarden definerer verdier og tiltak for bransjen, og det enkelte medlemsrederi har etablert egen oppfølging.

– Nå bygger vi bro og jobber for løsninger. Kulturendringer tar tid, og vi er avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene for å få det til. Arbeidet med bransjestandarden har fått støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. De jobber med et nytt prosjekt for å ta erfaringene videre til hele den maritime næringen, sier Blom-Dahl