Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process
Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process

Kontraktsboom for MMC First Process

Det har vært en produktiv tid for salgsavdelingen i MMC First Process, og selskapet har inngått ordrer for 700 millioner kroner på en uke.

Publisert

Etter et sterkt resultat i 2021 så fortsetter utviklingen i MMC First Process i positiv retning.

Innspurten til sommeren ble ekstra hektisk, og på få dager har selskapet signert kontrakter for hele 700 millioner kroner, heter det i en pressemelding.

Kontraktsboomen fordeler seg på fem store kontrakter, derav to store Energy Efficiency System leveranser til to store kunder i Norge, og en dobbelsignering på to Stun & Bleed fartøy til NAPIER der selskapet skal levere hovedsystemet for fiskehåndtering og kjøling. I tillegg har selskapet også signert hele fire brønnbåter mellom 4000 og 6500 m3.

Felles for disse brønnbåtene er at MMC First Process også her skal levere komplette fiskehåndteringssystem som ivaretar fiskevelferd og biomassesikkerhet.

- Signering av seks fartøy på en uke er ikke hverdagskost for oss heller, sier Frank Edvard Vike - CSO i MMC First Process. Veldig positivt er det at vi har lykkes med å utvikle løsninger for fiskehåndteringssystem til store Stun & Bleed fartøy. Dette arbeidet har pågått over flere år og vi vet at dette blir et nytt og spennende markedssegment for oss å jobbe videre med. Samtidig så gleder vi oss ekstra over å forankre vår posisjon som ledende på utstyr til håndtering av stor fisk i brønnbåtmarkedet.

- Ekstra gledelig for selskapet er det at flere av kontraktene kommer fra nye markessegment som selskapet strategisk har jobbet opp de siste årene. -Utvikling av kuldeavdelingen til Energy Efficiency System treffer svært godt i disse dager på leveranser til lakseslakteriene der kundene ser både det miljømessige aspeket, samtidig som de kan oppnå store økonomiske besparelser forklarer Vike.

- Disse fem kontraktene betyr at vi har lagt et godt grunnlag for videre vekst i selskapet i årene som kommer. Vi har opparbeidet en fantastisk forutsigbarhet, og vi har mer på gang. Det arbeides med en rekke store nye prosjekter innenfor både akvakultur, energieffektivisering og villfangst segmentet, og jeg er sterk i troen på at det kommer flere signeringer i tiden framover avslutter Vike.