Harald Solberg på Haugesundkonferansen Foto: Helge Martin Markussen

Klimakutt gir unike muligheter

Verden trenger ambisiøse mål for å redusere utslippene, også fra internasjonal skipsfart. Det er budskapet til Rederiforbundets administrerende direktør, Harald Solberg

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det fikk vi til i april i fjor. Da IMO vedtok en felles ambisjon om å redusere utslippene fra internasjonal skipsfart med 50% innen 2050, sammenlignet med 2008-tall.

Det mener Solberg er en enorm ambisjon, siden det i samme periode kommer til å være en vekst i etterspørselen etter skipsfartstjenester på omtrent 50 - 60%

- Dermed vil behovet for reduksjon av klimautslippene, per skip, være på rundt 70% innen 2050, fastholder han. - Det er en formidabel utfordring som verden ikke har teknologi for å løse per i dag.

Etter Rederiforbundets mening kan det gi enorme muligheter for norsk maritim næring.

- Det er mange maritime klynger i verden som ser den samme utfordringen. Men jeg vil våge å påstå at det finnes ingen maritim klynge som er så komplett som den norske. Hvis vi knytter våre krefter sammen; Verft, rederere, utstyrsleverandører, sjøfolk, finansnæringen og offensive myndigheter. Så er jeg sikker på at vi kan gjøre en forskjell. Men det er ikke en “quick-fix” påpeker Solberg.

5% årlige kutt

For å klare å oppnå utslippskuttene må mener han man jobbe med design på skipene, hvordan man best mulig optimaliserer farten, alternativ drivstoff og energieffektivitet.

- Skal vi nå IMO-målene må vi øke energieffektiviteten i flåten med 5% hvert eneste år frem mot 2050. Vi må også prøve ut nye energiformer og alternative drivstoff, påpeker Solberg. Han mener erfaringene fra fergefarten nå flytter seg over til større skip og viser blant annet til «Color Hybrid».

- Elektriske ferger er ikke bare en løsning som er interessant for Norge. Verdens befolkning vokser i kystnære områder i årene fremover. Norsk elektrisk fergeteknologi kan og vil bli etterspurt også i andre deler av verden. Når vi nå følge opp med hydrogen, så har vi en potensiell teknologi som kan gjøre at man kan seile over lengre distanser. Det kan være veldig spennende å utforske, sier Solberg.

Han mener Norled, med byggingen av verdens første hydrogenferge kan være starten på et fullskala teknologieventyr hvor den norske maritime klyngen kan levere løsningen som verden trenger. Ikke bare for å transportere folk, men også varer.

- Vi mener at vi som maritim klynge prioritere riktig fremover. Så har vi muligheten til å bruke norskekysten som et slags teknologilaboratorium.  Det er ikke lenge en diskusjon om vi skal kutte CO2-utslippene i internasjonal skipsfart, men hvordan, avslutter Solberg.