- Velkommen om bord, sier prosjektleder Mikal Dahle i Kolumbus

Starter en ny revolusjon

- Utslippene fra våre 10 hurtigbåter er like høye som alle våre busser til sammen. Dermed var en full-elektrisk hurtigbåt veien å starte, sier prosjektleder Mikal Dahle om hvorfor “Medstraum” ble til.

Publisert

- Det var helt nødvendig for oss å finne en måte å håndtere nullutslipp på hurtigbåt skal vi klare å oppnå våre mål om å bli et nullutslipps-selskap forteller han.

Da TrAM-prosjektet dukket opp som en mulighet trengte industripartnerne en fylkeskommune som kunne delfinansiere prosjektet, og tok derfor kontakt med Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen tok så kontakt med Kolumbus, som var den naturlige lederen for prosjektet.

- Både den tekniske og den økonomiske risikoen var høy da politikerne sa ja til å gå for dette. Hadde vi ikke klart å vise at det var mulig innenfor de tekniske og økonomiske rammene som var gitt, ville det vært vanskeligere. Men alle deltakerne har vært gode på å finne løsninger som gjør at vi er kommet i mål både innenfor de økonomiske rammene og at båten presterer så godt på tester sier Mikal Dahle.

Var det et poeng å være først ute med et slikt fartøy?

- For oss i Kolumbus hadde vi en interesse av at det ble bygget en prototype, slik at vi vet at markedet er klare til å bygge mange slike båter i fremtiden. Av alle våre 10 båter vil “Medstraum” gå i den «enkleste» ruten. Det er korte avstander innaskjærs med lavt energiforbruk. Når vi ser at det lar seg gjøre, så tror vi at industrien kan strekke teknologien videre til å klare enda lengre samband.

Det er første gang Kolumbus blir eier av et eget fartøy. Det har aldri vært noen ambisjon for fylket å bli redere. Vanligvis blir et samband lyst ut, og det er vinneren av anbudet som både bygger og eier fartøyene.

- Det var nok en liten utfordring for fylket. Men den løsningen som vi har funnet hvor vi er et rederi som tar seg byggingen, men så leier den direkte videre til en operatør som har både erfaring og personellet som trengs for å drifte et slikt fartøy, er en god måte å drive denne båten på og likevel få effektiv og kompetent drift av båten.

Det er rederiet Norled som skal stå for selve driften av fartøyet, og mannskapene om bord er ansatte hos dem.

Flere utslippsfrie fartøy kommer

Det kunne kanskje vært enklere for Kolumbus å utfordre næringen til å utvikle, og bygge et slikt banebrytende fartøy selv. Men det kommer, ifølge Dahle.

- I den anbudsrunden som pågår nå sier vi ikke eksplisitt at det skal være nullutslippsfartøy. Men i anbudskravene legger vi 30% vekt på CO2-utslipp. I tillegg har vi fått støtte fra Miljødirektoratet som blir brukt som fratrekk for de som tilbyr nullutslippsfartøy. Det tror jeg vil føre til at de aller fleste båtene fra 2024 vil være slike fartøy.

Dahle trekker frem den maritime klyngen Maritime Cleantech som en nøkkel for at prosjektet er blitt realisert.

- Det er et veldig godt eksempel på tillitsbasert norsk næringsliv med veldig kompetente partnere. I stedet for å fordele skyld, har man hatt et stort fokus på å løse utfordringene som måtte oppstå. Jeg tror at norsk maritim industri er veldig godt rigget for å ta på seg slike teknologisk utfordrende prosjekter.

At offentlige myndigheter utfordrer maritim næring til å komme med teknologiske nyvinninger er noe man har lykkes med tidligere. Det kan se ved å bare lese listen over tidligere vinnere av Ship of The Year. Verdens første gassferge, verdens første elektriske ferge og verdens første hydrogenferge er alle bygget i Norge og har alle vunnet prisen. Det tror Dahle er en fordel.

- Det offentlige har de økonomiske musklene til å ta en slik risiko og på den måten baner vei. Hvis et annet rederi skulle inngått en kontrakt om å bygge et slikt fartøy på samme tidspunkt som vi gjorde, så måtte de ha priset inn den risikoen som vi har tatt. Men nå har næringen fått se hva som lar seg gjøre og hvilke utfordringer man møter. Da kan man få en mer fornuftig prising på fremtidige fartøy, sier han.

Mikal Dahle forklarer at det var både et naturlig og trygt valg for Kolumbus at det var nettopp Fjellstrand Verft som skulle stå for byggingen av “Medstraum”. Både fordi de har en lang erfaring med å bygge hurtigbåter, men ikke minst at de bygget MF “Ampere”, som startet den elektriske fergerevolusjonen langs norskekysten.

- Det har vært veldig viktig å ha med folk som kjenner både muligheter og begrensninger som vi som kunder ikke har full oversikt over. Vi er gode på å styre et godt rutetilbud for våre kunder, ikke å bygge båter, understreker han.

Kolumbus og Fjellstrand Verft var i ferd med å ferdigstille kontrakten om bygging av fartøyet da Covid-19 pandemien slo inn over Norge. Da ønsket verftet å vente med å skrive under kontrakten, inntil man hadde bedre oversikt over situasjonen.

- Noen måneder senere så tok vi det opp igjen og signerte kontrakten. Så har det vært mange utfordringer i løpet av prosessen, men de er blitt løst ganske kjapt. Da byggingen var i gang opplevde vi at det var lengre leveringstid på flere av komponentene som en ettervirkning av pandemien. Men likevel har vi holdt oss noenlunde innenfor den tidsrammen som var satt, forteller Dahle.

Interessen fra utlandet har vært stor gjennom hele prosjektet. Ikke unaturlig all den tid EU er en solid partner. Spesielt fra London har man fulgt nøye med hva som skjer. De har et ønske om få til lav- eller nullutslippstransport på Themsen. Der ser man til “Medstraum”-prosjektet både for cargo- og passasjertrafikk på elven.

- I tillegg er det interesse rundt hvordan vi har fått dette til og hvilke utfordringer vi har møtt og kostnader.

- Hva forteller du dem da?

- Jeg har i det siste fokusert på hvor viktig det er å ha kompetente partnere, som vi har vært heldige å ha. Vi har også understreket viktigheten av gjennomsiktighet og tillit i prosjektet og at det er en viktig faktor for å få til den første båten. Da er det kanskje enklere neste gang.

Hva betyr det for dere å vinne denne prisen?

- Jeg syntes det var stor stas bare at fartøyet ble nominert. Så har det ekstra stor betydning for våre industripartnere som kan bruke dette for å dokumentere dette i sitt arbeid. Å vinne er en bekreftelse på at dette er noe som blir sett utenfor Rogaland, og det er vi virkelig glade for, understreker Dahle.