Prosjektleder i Maritime Bergen Krysta Alexa Singh, fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og daglig leder i Maritime Bergen Sigvald Sveinbjørnsson.

Støtter prosjekt for økt rekruttering til maritim næring i Vestland

Regjeringen tildeler 335.000 kroner til Maritime Bergens sitt arbeid med rekrutteringsprosjektet "Ka vil DU bli?".

Publisert Sist oppdatert

- Prosjektet Ka vil DU bli? er et godt initiativ for å vise ungdom mulighetene i maritim næring før de søker seg til videregående opplæring. Det er mange som ikke er klar over hvilke muligheter som finnes i maritim næring, og da er tidlig innsats viktig. Vi har tro på at Maritime Bergen kan bidra positivt til å synliggjøre næringen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Prosjektet går ut på at Maritime Bergen i samarbeid med sine medlemsbedrifter arrangerer fagdager for niendeklassinger, der de får besøke maritime bedrifter i regionen. Maritime Bergen har i flere år tilbudt slike fagdager for elever i Bergen, og ønsker å utvide dette arbeidet til hele Vestland, skriver Regjeringen i en pressemelding. 

Kompetansebehov

Kompetansebehovet i maritim næring er stort, og forventes å øke ytterligere i takt med grønn og digital omstilling. Fra næringen rapporteres det at tilgang på kompetanse er blant de større barrierene mot videre vekst.

I regjeringens likestillingsstrategi for maritim næring som ble lagt frem i juni 2023 er «rekruttering og rollemodeller» et av innsatsområdene. De tilhørende tiltakene har som mål å øke rekrutteringen fra alle kjønn, og mer spesifikt å synliggjøre karrieremulighetene i næringen for jenter i ungdomsskolealder.

- Vi er avhengig av at flere velger maritim utdanning og karriere, og at det rekrutteres fra hele befolkningen. Næringen er fortsatt kraftig mannsdominert, spesielt til sjøs. Det er veldig positivt at Maritime Bergen også tar sikte på å arrangere egne jentedager, sier fiskeri- og havministeren.