Norske lønns- og arbeidsvilkår:

- Undertegnede forundrer seg over at regjeringen tar Svalbard ut av lovforslaget, skriver Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
- Undertegnede forundrer seg over at regjeringen tar Svalbard ut av lovforslaget, skriver Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Skal ikke anvendes på Svalbard

I lovforslaget som regjeringen har sendt på høring om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og norske farvann, kommer det frem at man ikke ønsker at det skal gjelde på Svalbard. Det får Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til å undre seg.

Publisert Sist oppdatert

I et skriftlig spørsmål til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) spør Fylkesnes om hvorfor statsråden har utelatt Svalbard fra det utsendte lovforslaget.

I høringsnotatet som er knyttet til lovforslaget kan man på side 93 lese:

«Lovens gis ikke anvendelse på Svalbard. En regulering som foreslått kan være problematisk å forene med Svalbardtraktatens krav. Det vises til traktatens artikkel 3 og de særlige konsekvenser det aktuelle lovforslaget kan få for skipstrafikk. Ut fra en helhetsvurdering gis loven ikke anvendelse på Svalbard.»

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

199,-

per måned. Første måned 4,-

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Bedrift

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP