Medstraum, fartøyet i TrAM-prosjektet. Prøvetur på Fjellstrand.

Kolombus håper på søsterskip

- Elektrifisering av hurtigbåter er avgjørende for å redusere CO2-utslipp, sier direktør i Kolombus, Edith Nøkling.

Publisert

- Vi er selvfølgelig enormt stolte over at vi hadde to kandidater i kåringen. Det ble en veldig god stemning på kontoret da beskjeden kom fra Skipsrevyen! forteller direktøren i Kolombus, Edith Nøkling, om nyheten om at de ikke bare hadde én - men to - nominasjoner til årets Ship of the Year.

Lykken ble ikke mindre da de fikk vite at et av dem ble kåret som vinner.

- Jeg er først og fremst veldig stolt over at vi vant med «Medstraum»! Fartøyet representerer et voldsomt løft for oss, og prisen er et klapp på skulderen for de som har jobbet med Tram-prosjektet. Det er alt fra framsynte politikere, verftsindustrien og folkene i Kolumbus som har gjort en kjempejobb i dette prosjektet, sier hun.

Direktøren i Kolombus, Edith Nøkling.

«Medstraum» er det første fartøyet som Kolombus er eier av:

- Det måtte bli slik for at prosjektet skulle kunne realiseres. Risiko, pris og kompleksitet gjorde at det var viktig at vi gikk inn som eier i prosjektet, forklarer Nøkling.

Gjør Rogaland til et bedre sted å bo

Kolumbus AS er en fylkeskommunalt mobilitetsleverandør eid av Rogaland fylkeskommune, som har i oppgave å administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet i Rogaland, samt kjøpe transporttjenester fra uavhengige buss- og båtselskaper.

Kolombus opplyser selv på sine nettsider at de skal gjøre Rogaland til et bedre sted å bo og leve, gjennom at flere setter privatbilen igjen hjemme av og til. Nøkkelordene er korrespondanse og individuelt tilpasset og oppdatert informasjon.

I tillegg til at flere setter bilen igjen hjemme av og til, skal Kolombus bidra til et bedre Rogaland gjennom å tilby et helt og holdent fossilfritt transporttilbud innen 2024. Dette innebærer en overgang til organisk HVO-diesel, hybriddrift og helelektriske kjøretøy i løpet av de neste årene. Kolombus disponerer totalt 450 busser, 10 hurtigbåter og tre ferjer.

Lange tradisjoner med innovasjon

- Vi har lange tradisjoner med å drive med innovasjon og smarte løsninger i Kolumbus, i tett samarbeid med våre operatører og partnere, forteller Nøkling.

Kolombus’ tre kjerneverdier forkortes ned til “KAN” og står for:

Kundeorientert: Hensynet til våre reisende er altoverveiende for hvordan vi utvikler kollektivtilbudet og utfører våre tjenester i det daglige.

Ansvarlig: Vi skal ikke gå for de enkle utveiene, men gjøre oss fortjent til tilliten våre kunder og eiere viser oss.

Nytenkende: Denne verdien er drivkraften for hvor vi skal i morgen, og betyr at vi jobber kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av våre produkter og tjenester.

- Jeg tror nominasjonene er med på å bekrefte at vi er et mobilitetsselskap som stadig er på jakt etter løsninger som gjør det enklere og mer miljøvennlig å løse oppdraget vårt, mener Nøkling.

Håper på søsterskip

Hvordan var prosessen med ideen og byggingen av «Medstraum»?

- Kolumbus har en ambisjon om å redusere vårt CO2-avtrykk, og da så vi at vi må gjøre noe med hurtigbåtene for å lykkes. I godt samarbeid mellom forsknings- og industri-partnerne i prosjektet har vi utviklet designet med fokus på effektivitet, vekt og sikkerhet, forteller Nøkling.

- Dette har resultert i en båt som tilfredsstiller strenge krav til batteri-elektrisk drift, og som har en energieffektivitet som overgår det vi hadde forventet, legger hun til.

Når det kommer til spørsmålet om det vil dukke opp søsterskip i fremtiden, er svaret klart:

- Det håper vi virkelig. Elektrifisering av hurtigbåter er avgjørende for å redusere CO2-utslipp.