«Stril Mermaid».

Norsk supplybåt kolliderte med oljerigg

Det norske supplyskipet «Stril Mermaid» fra Simon Møkster Shipping i Stavanger kolliderte med en plattform på engelsk side av sokkelen.

Publisert

«Stril Mermaid» er en av flere supplyskip i selskapet som går i supplytjeneste på engelsk side. Skipet har dobbelt skrog i henhold til Clean Design og SF for stabilitet ved skade. Det betyr at verken drivstoff eller flytende last kan komme i direkte kontakt med skroget skulle ulykken inntreffe. Generatorenes exhaust system er utstyrt med Selective Catalytic Reduction som reduserer NOx-utslippet med rundt 90 prosent.

Lørdag 22. april kolliderte skipet med en plattform på den engelske siden av sokkelen.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en berøring mellom Stril Mermaid og en oljerigg på britisk side i formiddag. Det er ingen personskader etter hendelsen, men det er materielle skader på båten. Stril Mermaid går for egen maskin til land for en sjekk og reparasjon av skaden, sier Anne Jorunn Møkster, administrerende direktør i selskapet til VG.

Ingen personer ble skadd i lørdagens kollisjon, som VG melder om.

– Hva vet dere om årsaken? spør VG.

– Jeg kan ikke spekulere i årsaken. Vi må etterforske hendelsen før jeg kan si noe om grunnen til berøringen, svarer Møkster.