Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.

30 prosent av befolkningen mener at det er riktig å satse på kjernekraft

NHO utforsker potensialet for kjernekraft i Norge for å møte det økende kraftbehovet og klimamålene.

Publisert

- Det er åpenbart at dette er et tema som engasjerer; det bæres inn stoler fra bakerste rad, åpner vieadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, seminaret “Har kjernekraft en fremtid i Norge?” med. 

Sammen med Norsk Industri og Fornybar Norge, har NHO bestilt rapporten “Kjernekraft i Norge” fra Rystad Energy, for å få en oversikt over hvor vi står i dag, og en vurdering på status, modenhet og mulighetene for kjernekraft i Norge. 

- NHO sitt utgangspunkt er at vi trenger mer kraft for å nå våre klimamål, for å nå Parisavtalens målsettinger og for å omstille norsk industri og norsk økonomi. Vi styrer nå mot et kraftunderskudd i løpet av få år, og kraft er helt avgjørende for verdiskapninger, arbeidsplasser og klimaomstillingen, fortalte Hauglie. 

30 prosent mener at kjernekraft er det viktigste 

I februar la energikommusjonen frem en rapport, “Mer av alt, raskere”, der kommisjonen understreket et behov for et taktskifte i utbyggingen av kraft i Norge. 

- Det er ikke tilstrekkelig samsvar mellom de politiske klimamålene, og de tiltakene som skal til for å nå disse målene, sa Hauglie. 

NHO har sammen med LO og regjeringen satt i gang et kraftløfte for å få i gang dette taktskiftet. 

- Når det gjelder kjernekraft sa flertallet i kommisjonen at det ikke var løsningen for Norge nå, men at vi løpende må følge den internasjonale utviklingen. Samtidig ser vi at det har kommet andre og flere stemmer i debatten, som har argumentert sterkt for å satse på kjernekraft i Norge. 30 prosent av befolkningen mente at kjernekraft var det mest riktige å satse på for å sikre nok kraft i Norge, mens 16 prosent mente at vind var det viktigtse. 

Ikke tatt stilling til kjernekraft 

Diskusjonen om kjernekraftens muligheter har kommet med økt styrke i mange kommuner, og flere kommuner har vedtatt å sette vindkraft på hold og heller utrede kjernekraft. 

- NHO har ikke tatt stilling til det enda, men ønsket oss en kvalifisert vurdering. Derfor har vi bestilt denne rapporten; for å få en oversikt over hvor vi står i dag, og en vurdering av Norges konkurransedyktighet og potensialet for kjernekraft. Målet for oss er å øke vår egen innsikt, og skape en debatt og diskusjon som tar utgangspunkt i fakta og realiteter, avsluttet hun.