Vard går inn i kjernekraft

Vard har blitt partner i Nemo - en ny bransjeforening for maritim kjernekraft.

Publisert

2. april ble dannelsen av Nuclear Energy Maritime Organization, Nemo, kunngjort av en global gruppe ledende selskaper med felles interesse i å utvikle kjernekraft-løsninger for den maritime sektoren. 

- Ved å samle aktører med relevant kompetanse, ønsker Nemo å bistå nukleære og maritime regulatorer i utviklingen av hensiktsmessige standarder og regler for utplassering, drift og dekommisjonering av flytende kjernekraft, skriver Vard i et innlegg på LinkedIn. 

Kjernekraft i maritim næring 

NEMO er en helt ny organisasjon som fokuserer på praktisk anvendelse av nye kjernefysiske løsninger som kan distribueres i den maritime sfæren. 

Organisasjonen skal gi ekspertveiledning og fremme de høyeste sikkerhets-, sikkerhets- og miljøstandardene i utviklingen av denne gryende industrisektoren, fremme samarbeid, kunnskapsdeling og påvirkningsarbeid blant sine medlemmer og interessenter.

- Avansert kjernefysisk teknologi utplassert til sjøs kan redusere miljøpåvirkningen, styrke samfunnsansvaret og øke økonomisk konkurranseevne. Nemo har som mål å tilby en plattform for sine medlemmer til nettverk og legge til rette for en funksjonell forbindelse mellom regulatorer for å fremme utvikling og utveksle beste praksis, heter det videre i innlegget. 

I forkant av energirevolusjonen

Nemos medlemskap er hentet fra en bred blanding av både maritim og kjernefysisk industri, som blander ekspertise, innovasjon og en standhaftig dedikasjon til sikkerhet og miljøforvaltning for å sikre at en robust og hensiktsmessig reguleringsvei kan bygges for å muliggjøre en potensiell rekke nye atomteknologier. 

Organisasjonen har som mål å være i forkant av den maritime energirevolusjonen: 

- Bli med oss mens vi navigerer i disse nye farvannene, og danner en fremtid der avansert kjernefysisk teknologi kan spille en sentral rolle i å sikre et renere, mer effektivt og bærekraftig maritimt miljø for kommende generasjoner, skriver de på nettsiden.