Stein Thorsager, Sales Director Wärtsilä Gas Solutions, og Hans Buvarp, Product Line Manager VOC, Wärtsilä Gas Solutions, og representanter fra det Singapore-baserte selskapet AET Tankers, under kontraktssigneringen

To nye shuttle-tankere sparer tilsammen 6000 tonn drivstoff hvert år

Wärtsilä skal utruste to nye shuttle-tankere med gjenvinningsteknologi som skal spare betydelig mengde drivstoff. Fartøyene blir bygget for det Singapore-baserte selskapet AET Tankers på Samsung-verftet i Sør-Korea. Wärtsilä fikk ordren i januar 2018 og den utgjør samlet mer enn 285 millioner kroner

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fartøyene skal primært drives av flytende naturgass (LNG), men VOC (Volatile Organic Componds)-gassen som fordampes fra oljetankene vil også bli brukt som drivstoff ved at den blandes med LNG, og dermed redusere fartøyets bunkringsbehov. Dette er mulig takket være Wärtsilä Gas Solution i Asker sitt nye VOC-gjenvinningssystem som, ved å kombinere VOC med LNG, gir potensial for besparelse på over 3000 tonn drivstoff hvert år per fartøy, heter det i en pressemelding.

Dessuten gir gass som drivstoff en betydelig miljøgevinst i form av reduksjon av CO2-utslipp.

Dette systemet skal spare flere tusen tonn drivstoff

Skaper interesse

Det forventes at denne nye teknologien skaper interesse hos eiere av tankflåter verden over – når man nå får en drivstoffblanding som består av både LNG og gjenvunnet VOC, både for 2-takts hovedmotorer og 4-takts hjelpemotorer. Tankflåte-eiere er opptatt av å forbedre den økonomiske og den miljømessige driften av sine fartøy i framtiden.

- Nok en gang ligger Wärtsilä foran med sin banebrytende VOC-gjenvinningsteknologi. Dette var et viktig poeng for oss da vi tildelte kontrakten. Den økte investeringen vi har i effektiv drivstoffbesparelser får vi raskt tilbakebetalt, og utslippsreduksjonen i form av CO2-ekvivalenter er på hele 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle løsninger, sier Timo Koponen, visepresident, konsernsjef, Processing Solutions i Wärtsilä Marine Solutions.

Wärtsilä skal utruste hvert av disse skipene med VOC-gjenvinningsanlegg, flytende VOC-drivstofftank, drivstoffblanderen, LNG-drivstofftank og drivstofftilførselen, gassventilenheten (GVU) og to Wärtsilä 34DF dobbelbrensel hjelpemotorer. Utstyret skal leveres til verftet høsten 2018.

Shuttle-tankerne er 277 meter lange og har et deplasement på 125.000 tonn. Fartøyene skal i all hovedsak opereres for Statoil i Nordsjøen.