Willie Wågen er prosjektleder for det nyopprettede katapultsenteret Sustainable Energy norsk katapult-senter. Foto: NCE Maritime Cleantech

Katapultsenteret på Stord har hatt sin første kunde

Den første kunden i det nye nasjonale testsenteret Sustainable Energy norsk katapult-senter er IKM Technology.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Å ha tilgang til slike fasiliteter i Norge er gull verdt for små selskap som oss, som ikke har midler til å bygge opp tilsvarende anlegg selv. At vi får testet produktet skikkelig før vi tar det ut i felten sparer oss for mye tid og penger, sier Jostein Reinsnos, daglig leder i IKM Technology.

IKM Technology designer og produserer spesialmotorer hovedsaklig rettet inn mot subsea-markedet. På Heiane på Stord testet de en motor som skal brukes på en farkost som skal grave grøfter på havbunnen for kabler til flytende vind-prosjekt.
Det nye katapultsenteret skal gjøre veien fra nytt produkt og ut i markedet, litt lettere. Det er en fordel å kunne teste produktet i et system i form av en testlab for energiløsninger på sjø og land. Formålet til de norske katapultene er å gi industrien tilgang til fasiliteter der de kan teste og demonstrere nye produkt og teknologier, for å få de raskere ut i markedet.

– IKM Technology var første kunden vår. Testen de gjennomførte tok rundt tre uker. Testen gikk bra. Vi fikk se verdien av senteret, da de fant en del utfordringer med produktet sitt, sier prosjektleder for Sustainable Energy norsk katapult-senter, Willie Wågen til Skipsrevyen.

Wågen understreker at det var avgjørende for IKM Technology å være sikre på at produktet deres ville fungere under alle operasjonelle forhold, og det var der katapultsenteret kom inn.

– Testen ble ferdigstilt og vi håper de kommer igjen når de har nye produkt de vil verifisere. Dette er en plattform for å tilgjengeliggjøre testinfrastruktur som ikke ellers hadde vært tilgjengelig. Katapultsentertet blir en markedsføringskanal for testfasiliteter slik at selskapene istedenfor å bruke penger på å kjøpe utstyr, kan leie seg plass i katapultsenteret og få bevist at produkt kan fungere, sier Wågen.

Bredt spekter av tjenester

Fasiliteter tilgjengelig i den nye Katapulten er blant annet The Switch sitt testsenter for maritim kraftelektronikk på Stord, UNITECH Offshore sine anlegg på Stord og Bømlo, Haugaland Kraft sitt mikronett på Utsira, skip fra flere rederi,  samt testfasiliteter i sjø hos MetCenter. Senteret tilbyr også kompetanse og fasiliteter fra en rekke forskingsinstitusjoner som IFE, UiB, NHH/SNF, IFE og NORCE. I tillegg er næringsklyngen NCE Maritime CleanTech sentral i den nye satsingen sammen med bedriftsnettverket Norwegian Marine Energy Complex.Bak senteret står : The Switch, Unitech Offshore, Haugaland Kraft, NCE Maritime Cleantech, NMEC, Bergen Teknologi overføring. Senteret får støtte fra SIVA.