«Hydrogen Viking» bremses av manglende finans

Verdens første hydrogen superyacht skulle etter planen være sjøklar i 2019, men manglende finansiering bremser prosjektet.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Beløpet som trengs for å realisere prosjektet er ca 40 MNOK hvor man regner med å få opp mot 50% fra det offentlige, opplyser Vegard Frihammer, GEO Green Executive Officer  i Greenstat til Skipsrevyen.

Annen modell for finansiering

- Det ser ikke ut til at «Hydrogen Viking» blir sjøklar i 2019 likevel. Vi har hatt en god dialog med Innovasjon Norge, men ser at det blir vanskelig å få hele prosjektet inn i IN sin miljøteknologiordning og man må dermed se på en annen modell for å finne finansiering fra det offentlige. Med opprettelsen av de nye katapultsentrene som ble lansert i 2018 og da spesielt senteret SUSEN – Sustainable Energy som holder til på Stord og som skal investere i infrastrukturprosjekter knyttet til ny energi, sier Frihammer til Skipsrevyen.

Les alt om katapultsentrene i siste utgave av Skipsrevyens papirutgave.

- Her vil «Hydrogen Viking» - prosjektet kunne søke om midler til fast infrastruktur på yachten (propell, faste elmotorer, styresystemer etc.) og man kan da senere søke om midler til energisystemet (hydrogen og batteri) fra Innovasjon Norge. Det pågår nå en dialog med SUSEN og man vil om kort tid vite om vi sender inn søknad gjennom dette senteret. Men uansett om dette faller på plass eller ikke vil nok ikke båten kunne komme på båten før tidligst i 2020, sier Frihammer til Skipsrevyen.

Vegard Frihammer. Foto: Greenstat

Parallelt pågår et prosjekt i regi av Design Region Bergen hvor Christian Erichsen leder en prosjektgruppe som undersøker hvordan Hydrogen Viking kan benyttes i kommersiell drift. Her er det sett på ulike konsepter som strekker seg fra «high class» charterturer, passasjertransport og fartøyet som et rent demofartøy.

Helhetlig hydrogenstrategi

- Hva tenker du om fremtidsscenarioet om hydrogen-drift i maritim sektor i Norge?

- På innspillsmøtet til ny og helhetlig hydrogenstrategi i Norge denne uken har maritim sektor en sentral plass og det er stor enighet om at hydrogen blir viktig for å oppnå en utslippsfri maritim sektor. Det gjelder alle fartøy fra fritidsbåter til hurtigbåter, ferjer og til cruiseskip, sier han videre.

Frihammer som for tiden er på reise i USA mener Norge ligger helt i front, men at det også skjer spennende ting noen andre steder.

- Spesielt spennende er Golden Gate Zero emission marine prosjektet i San Francisco. Her var jeg nylig og snakket med Joe Pratt som leder prosjektet og vi ser gode muligheter for samarbeid mellom Vestlandet i Norge og vestkysten av USA, sier Frihammer.

Avslutningsvis legger han til at Elbåtforeningen peker på at hydrogen blir sentral når det gjelder å få fritidsbåtsegmentet over på utslippsfrie løsninger, og at her vil et pilotprosjekt som «Hydrogen Viking» kunne være med å bane vei.