Hege Økland er over i en ny rolle.
Hege Økland er over i en ny rolle.

Går over i ny lederrolle for å dekarbonisere skipsfarten

Fra 1.november går Hege Økland over i en ny lederstilling som skal gjøre skipsfarten utslippsfri. Som leder for både Iverson eFuels AS og Hy2gen Norge AS, skal hun lede etableringen av produksjon av grønn ammoniakk i kraftsenteret Sauda.

Publisert

Hege Økland har over 10 år bygget opp og ledet klyngeorganisasjonen Maritime CleanTech, og har hatt en sentral rolle i utvikling av en rekke samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i den norske maritime klyngen.

Fra 1.november går hun over i en ny rolle, og skal lede etableringen av produksjon av grønn ammoniakk i Sauda. Sauda-prosjektet, også kjent som Iverson E-fuels AS, skal etter planen ha kapasitet i første fase til å produsere 600 tonn ammoniakk pr dag med en elektrolysekapasitet på ca 250 megawatt. Planen er at anlegget skal ytterligere oppskaleres og bli et av de største produksjonsanleggene for grønn ammoniakk i verden.

Økland er tilsatt som leder for Hy2gen Norge AS som er en av tre partnere i Iverson-prosjektet i Sauda. De øvrige partnerne er tradingselskapet Trafigura og et fond som er ledet av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Til sammen innehar de tre prosjektpartnerne den nødvendige kompetanse og gjennomføringsevne til å løfte et slikt prosjekt.

- Jeg gleder meg til å lede dette prosjektet med disse partnerne som alle har en sterk vilje og evne til å lykkes med å bidra til det grønne skiftet i skipsfarten. Det foregår en storstilt utvikling på skipsteknologisiden for å kunne bruke ammoniakk som drivstoff. Nå gjenstår det å få på plass leveransen av drivstoffet som selvsagt må være karbonfritt, sier Hege Økland i en pressemelding.

Prosjektet vil gi flere hundre arbeidsplasser i Sauda og være en viktig bidragsyter i den grønne industriomstillingen.

I sin rolle som leder for Hy2gen Norge AS vil Økland også vurdere andre lokasjoner i Norge og Skandinavia for tilsvarende satsinger for grønne drivstoff. – Vi vil etablere oss på lokasjoner sammen med lokale og internasjonale samarbeidspartnere der vi ser en vilje til å tilrettelegge for nye grønne industriarbeidsplasser, slik vi ser i Sauda. Å nå klimamålene er viktigere enn noensinne.Det innebærer både enorme investeringer og store industrielle muligheter. Det vil vi være en del av, avslutter Hege Økland.