Systemløsningen som PowerCell og Havyard skal designe sammen, vil være basert på flere mariniserte 200-kW brenselcellesystem-moduler koblet parallelt med en total effekt på 3,2 megawatt. Foto: Havila Kystruten.

Prototype for hydrogen et skritt nærmere

Havyard tar neste skritt mot en pilot på hydrogen-løsning for store skip, går inn i godkjenningsfasen og har skrevet under avtaler med leverandører av hydrogentank og brenselceller.​

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Havyard Group med Havyard Design & Solutions og Norwegian Electric Systems driver nå nybrottsarbeid med utviklingen av et hydrogen-system som blir det største i sitt slag for skip ifølge selskapet. 

- Vi går nå inn i godkjenningsfasen, opplyser Havyard i en børsmelding.

Det gjør de sammen Linde Engineering som leverandør av tank og PowerCell Sweden AB som leverandør av brenselceller.

Prosjektleder for FreeCO2ast-prosjektet i Havyard Group, Kristian Osnes, sier Linde er en betydelig aktør i markedet for tanker til lagring av nedkjølte gasser.

- Vi har stor tiltro til at de er rett aktør når vi sammen skal finne løsningene som skal sørge for sikker lagring og barrierekontroll for flytende hydrogen om bord i skip. Regelverket for disse løsningene er ennå ikke utviklet, og vi er glade for å ha med Linde når vi skal inn i en godkjenningsprosess som vi forventer vil bli svært utfordrende.

Brenselcellesystem

Til å levere brenselceller har Havyard Group valgt PowerCell som forteller i en annen pressemelding at systemet vil bli installert ombord på et fartøy som betjenes av den nye ruten til Havila Kystruten, Bergen – Kirkenes. 

Systemløsningen vil være basert på flere mariniserte 200 kW brenselcellesystem-moduler, koblet parallelt med en total effekt på 3,2 megawatt.

- Dette vil være en milepæl for oss, så vel som for den globale innsatsen for å redusere utslippene fra kommersielle skip. Erfaringene vi får fra dette prosjektet kommer vi til å bruke i andre segmenter, for eksempel i stasjonær kraftproduksjon, sier Per Wassén, administrerende direktør i PowerCell i pressemeldingen.

Prosjektlederen Osnes er også fornøyd med samarbeide, og sier at en brenselceller har likhetstrekk med batteriteknologien som NES allerede har jobbet mye med, og han tror derfor at dette samarbeidet vil gi gode løsninger når de nå skal ta nullutslippsmålet et skritt videre; fra batteri til hydrogen.

- PowerCells kjerneteknologi for brenselceller er svært godt dokumentert gjennom samarbeidet de har med Bosch for bilindustrien, og vi ser derfor veldig frem til å jobbe sammen med dem for å skape de riktige løsningene også for maritim sektor. 

Nullutslipp også over lange distanser

Systemet er en del av et PilotE-prosjekt der Havyard-selskapene og forskningsinstitusjonene Sintef og Prototech samarbeider.

Leder for forskning og utvikling i Havyard Group, Kristian Voksøy Steinsvik, sier PilotE er til stor nytte når det gjelder forenkling av søknadsprosessen inn mot virkemiddelapparatet, og ikke minst med støtten som gjør risikoen ved å være en spydspiss i utviklingsarbeid mindre.

- Med PilotE på laget kan du våge å være «first mover» samtidig som vi kan satse bredt på utvikling av verktøy og metodikk som vil komme både oss og industrien til gode uavhengig av hvilken type teknisk løsning vi lander på.

Kan installeres på alle skip

Havyard Design og Solutions har solid erfaring med simuleringsverktøy og virtuell prototyping av skip. Dette kopler de med Norwegian Electric Systems kompetanse på grønn teknologi og integrasjon som sikrer optimalt samspill med de andre kraftsystemene i skipene.

- Samspillet gir oss erfaringer som ruster oss til å levere komplette hydrogenløsninger til flere typer skip. Systemet vi utvikler blir også designet i moduler og skal både kunne installeres i nybygg og ettermonteres i seilende skip. Slik kan vi bidra til skip med nullutslipp i stor skala over lange distanser eller kraftige kutt i utslippene fra skip som satser på hybriddrift, avslutter Havyard Group i en børsmelding.