«Havila Polaris» ved verftet i Tyrkia

Ytterligere forsinkelser for Havila Kystruten

Da Havila Kystruten enda ikke har mottatt svar på sin søknad om lisens til den irske sentralbanken, har selskapet besluttet å utsette «Havila Polaris» sin oppstart i rute til 7. april 2023. Samtidig har Tersan-verftet varslet forsinket levering av «Havila Pollux» på bakgrunn av force majeure etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia.

Derfor har Havila Kystruten besluttet å kansellere avgangene fra Bergen planlagt 5., 16., og 27. mars 2023.

- Vi ble forespeilet rundt 10 arbeidsdagers behandlingstid på lisenssøknaden, og denne fristen er passert. Av hensyn til alle berørte velger vi derfor å utsette oppstart i rute for «Havila Polaris», sier administrerende direktør Bent Martini.

- Dette er sterkt beklagelig for våre kunder, vår oppdragsgiver, våre samarbeidspartnere, kystsamfunnene og ansatte. Dette en situasjon og prosess som vi trenger for å finne en løsning som vi samtidig ikke rår over. Den krever avgjørelser fattet uten vår påvirkning, og det håper vi alle har forståelse for. Alle passasjerer med bestillinger på nevnte avganger vil bli kontaktet av Havila Kystruten og tilbudt å flytte til en senere avgang, til en avgang med «Havila Capella» eller «Havila Castor» eller full refusjon av sin reise med «Havila Polaris».

Tidkrevende prosesser

Martini forklarer at prosessene Havila Kystruten har stått i den siste tiden er tidkrevende og kompliserte.

- Vi har behov for å løse ut sikkerhet og gjeld på våre kystruteskip, og har ikke mulighet til å ta levering av ferdigstilte «Havila Polaris» før det formelle er ordnet, sier han.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini.

- Dette er en frustrerende situasjon hvor vi kun kan følge råd fra juridiske rådgivere og de slutninger som fattes i rettsinstanser og mange lands myndigheter. Prosessene har vært mer tidkrevende enn både våre rådgivere og vi kunne forutsett, og vi kan ikke annet enn å vente på en avklaring. Vi gjør vårt ytterste for å komme i full drift langs norskekysten, som avtalen med norske myndigheter gir oss rett til, men må beklageligvis fortsatt avvente avklaringer som gir oss muligheten til å gjøre det i tråd med gjeldende regelverk.

Berørt av jordskjelvkatastrofen

Tirsdag 14. februar meldte Tersan-verftet force majeure med tanke på ferdigstillelse av «Havila Pollux». Verftet har derfor varslet at leveringen av kystruteskipet er utsatt, foreløpig til slutten av april 2023. Havila Kystruten planlegger første rundtur i rute for «Havila Pollux» 27. mai 2023.

- Den tragiske jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria har rammet hardt, og hos Tersan-verftet har et stort antall verftsarbeidere, og mange som jobber med «Havila Pollux,» reist for å hjelpe i katastrofeområdene, sier Martini.

- Vi har full forståelse for situasjonen Tersan står i som følge av dette og har stor sympati med alle berørte etter denne tragiske naturkatastrofen, avslutter han.