«Havila Castor» i Trollfjorden
«Havila Castor» i Trollfjorden

Refinansiering av Havila Kystrutens skip på plass

Havila Kystruten har inngått avtaler om refinansiering av rederiets skip, og har satt datoer for ruteoppstart for «Havila Polaris» og «Havila Pollux».

Publisert

Finansieringen utgjør samlet 370 millioner euro, eller rundt 3,7 milliarder kroner, og dekker betaling til Tersan-verftet ved levering av «Havila Polaris» og «Havila Pollux», samt innløsing av eksisterende gjeld knyttet til alle skipene. Avtalene er betinget av utarbeidelse og ferdigstillelse av lånedokumentasjon.

- Det er en stor lettelse å ha på plass refinansieringen av våre skip. Det har vært en krevende periode med mye usikkerhet for selskapet, ansatte og ikke minst de reisende. Vi er glade for å ha funnet en løsning nå, sier administrerende direktør Bent Martini.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini.
Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini.

Innløsning av gjeld til GTLK vil skje etter nærmere avtale med nye långivere i samsvar med tillatelse som er innhentet fra norske myndigheter, og overholdelse av internasjonale sanksjonsbestemmelser.

Snart fulltallige

Nye planer for levering av «Havila Polaris» og «Havila Pollux» fra Tersan-verftet gjør at planlagt oppstart i rute for «Havila Polaris» er satt til senest den 29. desember 2022 og «Havila Pollux» senest den 22. mars 2023.

- At det har vært leveranseutfordringer på kritiske komponenter på de to neste skipene og dermed noen ytterligere forsinkelser er selvfølgelig veldig beklagelig, både ovenfor alle som har bestilt reise med oss og ikke minst for kystbefolkningen, sier Martini.

- For vår del er det også veldig viktig å få de to neste skipene i drift, og vi ser veldig frem til at vi snart er fulltallige langs norskekysten, avslutter han.

Havila Kystruten kontakter nå passasjerer som blir berørt av endringene og vil tilby tilsvarende reiser med «Havila Capella» eller «Havila Castor», alternativt senere reiser med de nyeste skipene.