Susanne Mortensen blir tildelt Haugesundskonferansens ærespris
Susanne Mortensen blir tildelt Haugesundskonferansens ærespris

Ung fisker får Haugesundkonferansens ærespris

Styret i Haugesundkonferansen tildeler Haugesundkonferansens ærespris for 2023 til fisker Susanne Mortensen ‒ for hennes bidrag til likestilling og mangfold i maritim næring.

Publisert Sist oppdatert

‒ Vi er stolte av å tildele årets ærespris til Susanne Mortensen for hennes mot til å sette søkelyset på uakseptable fordommer og behandling av kvinner i fiskerinæringen. Gjennom æresprisen ønsker vi å anerkjenne hennes innsats for likestilling og mangfold i maritim næring, en innsats som også bidrar til å forbedre sikkerheten og miljøet til sjøs, sier styreleder Jon Leon Ervik i Haugesundkonferansen i en pressemelding.

Æresprisen for 2023 deles ut under Haugesundkonferansen 31. januar på Quality Hotel Maritim.

Styret for Haugesundkonferansen deler hvert år ut æresprisen til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen.

Om Susanne Mortensen:

Susanne Mortensen har flere ganger stått frem i media og på konferanser, og fortalt om sine erfaringer med trakassering på fiskebåter. Hennes historie har satt søkelyset på uakseptable holdninger mot kvinner i fiskerinæringen.

Dette har ført til en samfunnsdebatt om behovet for å styrke mangfoldet av begge kjønn, ulik bakgrunn, etnisitet og legning, og ulike tiltak mot kjønnsdiskriminering i fiskerinæringen.

Hensikten med prisen er å fremheve at satsing på sikkerhet og miljø både er viktig og lønnsomt. Videre er det et ønske fra Haugesundskonferansen at prisen skal motivere og stimulere til økt innsats på området.

Årets ærespris er begrunnet med:

 • Kandidaten er en person som oppfyller flere av kriteriene som ligger til grunn for Æresprisen.

 • Fordommer, menneskesyn og handlinger er viktige faktorer som påvirker trivsel, miljø og ikke minst sikkerhet, også innen maritime yrker.

 • I miljøer der ukultur medfører at enkeltindivider og minoriteter blir trakassert, er det ekstra vanskelig å varsle.

Styret for Haugesundkonferansen gratulerer Susanne Mortensen med en velfortjent pris.

Tidligere vinnere er:

 • Den norske lostjenesten i Kystverket.

 • 330 Skvadronen.

 • Forbundet Kysten.

 • Redningsselskapet.

 • Rederiene Wilh. Wilhelmsen og Bergesen d.y.

 • Tor-Christian Mathiesen, Det Norske Veritas.

 • Mannskapet på TAMPA.

 • Sjømannskirken.