Hvis nettolønnsordningen svekkes vil hele 90 prosent av respondentene i undersøkelsen erstatte norske sjøfolk med utenlandske.
Hvis nettolønnsordningen svekkes vil hele 90 prosent av respondentene i undersøkelsen erstatte norske sjøfolk med utenlandske.

“Alle” vil ansette utenlandske sjøfolk om nettolønnsordningen svekkes

Hele 90 prosent av de spurte sier de vil erstatte norske sjøfolk med utenlandske, dersom nettolønnsordningen blir ytterligere svekket. Det viser Rederiforbundets konjunkturrapport som ble lagt frem onsdag.

Regjeringens arbeid med en lov om «norske lønns- og arbeidsvilkår» skaper bekymring for den maritime næringen. Lovendringen innebærer at rederiene blir pålagt å betale norsk lønn til ansatte som verken bor i Norge, skatter til Norge eller har utgifter i Norge, så fort skipet de jobber på går mellom to norske havner.

- Lovforslaget bryter etter vår vurdering med lange linjer i norsk utenrikspolitikk og flaggstatsprinsippet som er nedfelt i havrettskonvensjonen. Norge er, som et lite land med betydelige skipsfartsinteresser, tjent med et sterkt flaggstatsprinsipp og markeder for skipsfartstjenester som er mest mulig fri for nasjonale reguleringer, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, i rapporten.

Slik Rederiforbundet ser det er forslaget klart i strid med kabotasjeforordningen og tjenestefriheten i henhold til EØS-avtalen, slik EØS-retten også tidligere har vært forstått av norske myndigheter.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

199,-

per måned. Første måned 4,-

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Bedrift

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP